بازدید سرزده رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی از حوزه قضایی خاروانا
بازدید سرزده رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی از حوزه قضایی خاروانا
آرمان تبریز-رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی سرزده از دادگاه عمومی بخش خاروانا بازدید کرد.

آرمان تبریز-رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی سرزده از دادگاه عمومی بخش خاروانا بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ موسی خلیل اللهی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی و محبوب علیلو دادستان مرکز استان سرزده از دادگاه عمومی بخش خاروانا بازدید کردند و ضمن بررسی تعدادی از پرونده‌ ها، دستورات و ارشادات لازم را در خصوص حل مسائل و مشکلات مطروحه صادر کردند.
در این بازدید رئیس حوزه قضایی خاروانا گزارشی از آمار و عملکرد حوزه قضایی ارائه داد.