طی تفاهمنامه ای: واگذاری زمین های ملی و دولتی به مناطق ویژه اقتصادی
طی تفاهمنامه ای: واگذاری زمین های ملی و دولتی به مناطق ویژه اقتصادی
آرمان تبریز-تفاهمنامه همکاری بین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) با هدف ساماندهی نحوه واگذاری اراضی ملی و دولتی به سازمان های مسوول مناطق ویژه اقتصادی کشور به امضا رسید.

آرمان تبریز-تفاهمنامه همکاری بین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) با هدف ساماندهی نحوه واگذاری اراضی ملی و دولتی به سازمان های مسوول مناطق ویژه اقتصادی کشور به امضا رسید.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، این تفاهم نامه فی مابین «مرتضی بانک» مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و علیرضا اورنگی «رئیس سازمان امور اراضی کشور» امضاء شد.
«مرتضی بانک» مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این مراسم به اثرگذاری روابط دو دستگاه در پیشبرد اهداف مدنظر  اشاره کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی دستگاه اجرایی است که در حفظ اراضی و اقلیم و در چارچوب قوانین محیط زیستی و برنامه های توسعه ای کشور اقدامات موثری برای ذی نفعان انجام داده است.
او اظهار داشت: واگذاری اراضی برای سازمان مسئول دولتی مناطق ویژه اقتصادی از طریق کمیسیون مستندسازی دولت و ماده ۲۳ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی صورت می گیرد و برای سازمان مسئول بخش خصوصی بر اساس بند (۲) ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور واگذاری اراضی تعیین تکلیف می شود، این تفاهم نامه برنامه های سازمان مسئول مناطق ویژه اقتصادی از زمان شروع تا پایان را شفاف تر و با زمانبندی مشخص تعیین می کند.
** ایجاد زمینه جذب سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی
درادامه این نشست اورنگی رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به اینکه این تفاهم نامه نقش بی بدیلی را برای همکاران دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایجاد کرده است گفت: در این تفاهم نامه تلاش شد هم در نحوه تخصیص و واگذاری زمین و هم صدور سند، زمینه جذب سرمایه گذاری در این مناطق فراهم شود.
علیرضا اورنگی افزود: این تفاهم نامه تلفیقی از قوانین و مقررات سازمان امور اراضی کشور و ضوابط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.
اورنگی ادامه داد: مسیر برای سازمان امور اراضی و دبیرخانه شورایعالی با نگاه توسعه ای که کشور به آن نیاز دارد فراهم است به همین منظور نظارت ما در به نتیجه رسیدن سرمایه ها در این نقطه از کشور باید دقیق تر باشد.

گفتنی است؛ از دیگر اهداف این تفاهم نامه می توان به بررسی وضعیت فنی و حقوقی عرصه مورد تقاضا پس از تصویب ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی، حسب درخواست دبیرخانه شورایعالی، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ـ سازمان امور اراضی کشور)، انجام مطالعات و تهیه طرح جامع پس از تعیین محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی و ابلاغ توسط هیأت وزیران و تحویل موقت زمین به شخص حقوقی معرفی شده از سوی دبیرخانه شورایعالی و همچنین ابلاغ طرح جامع منطقه توسط هیئت وزیران، سازمان مسئول منطقه پس از تصویب، جهت ایجاد زیرساخت بر اساس طرح جامع مصوب و برنامه زمانبندی اعلامی از سوی دبیرخانه طبق نقشه به سازمان، برای طی تشریفات قانونی واگذاری و تنظیم قرارداد اجاره (تخصیص عرصه ملی تحویل موقت شده از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری) اشاره کرد.
این تفاهم نامه در محل دبیرخانه شورایعالی و با حضور «جعفر آهنگران» معاون برنامه ریزی و امور هماهنگی بیرخانه شورایعالی، «هانی صباغان» مشاور امور بین الملل و مدیرکل حوزه دبیر و «جواد عباسپور» مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شوایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به امضاء طرفین رسید.

  • منبع خبر : فرینا