فرهنگ کار با گفتمان سازی جهش تولید محقق می شود
فرهنگ کار با گفتمان سازی جهش تولید محقق می شود
آرمان تبریز-حسین فتحی در آئین تجلیل از کاریابی و کارآفرینی بین المللی آرمان ماندگار که در جریان سی و یکمین جشنواره معرفی و تجلیل از واحد های نمونه، بعنوان واحد نمونه استان معرفی شد، صورت گرفت اظهار کرد: شرکت آرمان ماندگار با چندین سال سابقه کار درخشان در امر مشاوره شغلی و اعزام نیروی کار به خارج از کشور توانسته است سطح وسیعی از خدمات را در حوزه های مختلف را بعمل آورد.

آرمان تبریز-حسین فتحی در آئین تجلیل از کاریابی و کارآفرینی بین المللی آرمان ماندگار که در جریان سی و یکمین جشنواره معرفی و تجلیل از واحد های نمونه، بعنوان واحد نمونه استان معرفی شد، صورت گرفت اظهار کرد: شرکت آرمان ماندگار با چندین سال سابقه کار درخشان در امر مشاوره شغلی و اعزام نیروی کار به خارج از کشور توانسته است سطح وسیعی از خدمات را در حوزه های مختلف را بعمل آورد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛وی ادامه داد: این موسسه با مدیریت خلاق و با نوآوری و بکارگیری سیستم های پیشرفته با پایش علمی توانسته است به موفقیت های قابل توجهی در شناسایی ظرفیت های اشتغال دست یابد و با اقدامات موثر، بیشترین اعزام نیروی کار را تاکنون در کارنامه خود در کشور ثبت کرده است.

فتحی با تاکید بر ضرورت گفتمان سازی جهش تولید افزود: فرهنگ کار با گفتمان سازی جهش تولید و هم افزایی در بخشهای مختلف محقق می شود.

مدیر کل تعاون کارو رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با بیان اهداف راهبردی وزارت در توسعه کمی و کیفی مراکز مشاوره شغلی و کاریابی ها در حوزه داخلی و اعزام نیروی کار اظهار کرد.