تلفات انبوه پرندگان وحشی در کنارک
تلفات انبوه پرندگان وحشی در کنارک
آرمان تبریز-مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: پس از دریافت گزارش مبنی بر تلفات پرندگان در حوالی روستای گنجک بخش زرآباد شهرستان کنارک، تیم کارشناسی این اداره به اتفاق تیم کارشناسی اداره دامپزشکی در منطقه حضور یافته و بررسی میدانی موضوع بلافاصله شروع شد.

آرمان تبریز-مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: پس از دریافت گزارش مبنی بر تلفات پرندگان در حوالی روستای گنجک بخش زرآباد شهرستان کنارک، تیم کارشناسی این اداره به اتفاق تیم کارشناسی اداره دامپزشکی در منطقه حضور یافته و بررسی میدانی موضوع بلافاصله شروع شد.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، وحیدپورمردان با بیان این که در بررسی های اولیه لاشه بیش از ۱۰۰۰ قطعه پرنده از نوع یاکریم و قمری در سطح اراضی اطراف روستای گنجک مشاهده شد.وی ادامه داد: تعدادی از پرندگان تلف شده دارای علائم ظاهری شبیه اسهال، اختلالات تنفسی، عصبی – گوارشی و چینه دان حاوی آب فراوان بودند.مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان اشاره کرد: تعدادی از لاشه های موجود توسط دامپزشک همراه کالبد گشایی شد که پرخونی در ناحیه دستگاه گوارش و روده ها مشهود بود.پورمردان توضیح داد: نمونه برداری از پرندگان شامل سرم خون، بافت ریه ها و غدد لنفاوی جهت بررسی علل احتمالی تلفات انجام و جهت آزمایش به اداره کل دامپزشکی استان جهت مشخص شدن علت دقیق این تلفات ارسال شد و لاشه های مشاهده شده جمع آوری و براساس پروتکل های بهداشتی دفن شدند.