قدردانی معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم از دکتر صومی رئیس دانشگاه علو پزشکی تبریز
قدردانی معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم از دکتر صومی رئیس دانشگاه علو پزشکی تبریز
آرمان تبریز-سردار فخاری معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم الانبیاء در جلسه ای که در سالن کنفرانس حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد از دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز تقدیر نمود
آرمان تبریز-سردار فخاری معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم الانبیاء در جلسه ای که در سالن کنفرانس حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد از دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز تقدیر نمود

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،سردار فخاری معاون هماهنگ کننده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در این جلسه گزارشی از پروژه های ساختمان های جدید بیمارستان امام رضا (ع) ، بیمارستان الزهرا (س) ،خوابگاه دختران ، پژوهشگاه و بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی ارائه نمود.
وی ضمن تقدیر از دکتر صومی رئیس دانشگاه به خاطر حمایتهای معنوی و مادی ایشان ، عنوان نمود: اجرای پروژه های ساختمان جدید مرکز امام ارضا (ع) و الزهرا (س) هم به لحاظ کیفی ، هم به لحاظ زمان و هم به لحاظ قیمت تمام شده می تواند در سطح ملی الگو باشد.
سردار فخاری متعهد شد قرارگاه خاتم پروژه های باقیمانده را در اسرع وقت تحویل دانشگاه نماید.
دکتر صومی رئیس دانشگاه در این جلسه گفت : دانشگاه قرارگاه خاتم را نه بعنوان یک پیمانکار بلکه بعنوان یک همکار جدی در کنار خود می بیند تا در این شرایط حساس کشور با اجرای پروژه های مهم و بزرگ درمانی در استان گام بزرگی در توسعه فضاهای فیزیکی مورد نیاز حوزه درمان برداشته شود.
در پایان جلسه رئیس دانشگاه با اهدای لوح تقدیر از عوامل اجرایی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در پروژه های یاد شده تقدیر نمود.
گفتنی است سردار فخاری از پروژه های عمرانی دانشگاه نیز بازدید نمود.