اقدامات راهبردی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در مناطق سیل زده کشور
اقدامات راهبردی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در مناطق سیل زده کشور
آرمان تبریز-سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با اقدامات راهبردی خود در زمینه تهیه نقشه های پوششی و انجام کلیه فعالیت های عکس برداری و جغرافیایی، اطلاعات مکانی و جغرافیایی لازم به گروه های امداد رسان لشکری و کشوری را در اختیار آنها قرار داد.

آرمان تبریز-سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با اقدامات راهبردی خود در زمینه تهیه نقشه های پوششی و انجام کلیه فعالیت های عکس برداری و جغرافیایی، اطلاعات مکانی و جغرافیایی لازم به گروه های امداد رسان لشکری و کشوری را در اختیار آنها قرار داد.
به گزارش خبرنگار ما، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد بحران کشور و استان گلستان از طریقعکس برداری هوایی با بکارگیری پهپاد فتوگرامتری در منطقه گمیشان وضعیت منطقه را بررسی و با . پردازش و واگذاری تصویر و نقشه های تهیه شده به ستاد بحران و نیروهای مسلح کمک شایانی در مدیریت راهبردی امداد رسانی به مناطق سیل زده کرد.
این سازمان همچنین با تهیه تصاویر ماهواره ای و پردازش داده های هواشناسی و ارایه تحلیل و پیش بینی سه روزه ، یک روزه و ساعتی برای استانها و شهرستانهای کشور و ارسال به ستاد بحران کشور تمام تلاش خود برای جلوگیری و کنترل آسیب های جدی ناشی از سیل به مناطق مختلف را موجب شد.
تهیه نقشه های موضوعی مورد نیاز ستاد بحران کشور از همه مناطق سیل زده در حداقل زمان ممکن نیز از اقدامات دیگر سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در وزارت دفاع بود.
فعال نمودن تیم های عکس برداری پهپادی، ارائه مشاوره در حوزه اطلاعات مکانی به ستاد بحران، فعال نمودن نمایندگان استانی سازمان جغرافیایی در ۱۹ استان در معرض تهدید سیل و پردازش روزانه تصاویر ماهواره ای و استخراج مناطق دچارآب گرفتگی از مهمترین اقدامات راهبردی این سازمان درمدیریت وضعیت بحران ناشی از سیل و دادن اطلاعات به تیم های امداد رسان بود