ارمنستان با نقض حاکمیّت و تمامیّت ارضی جمهوری آذربایجان، به اراضی این کشور تجاوز کرده است
ارمنستان با نقض حاکمیّت و تمامیّت ارضی جمهوری آذربایجان، به اراضی این کشور تجاوز کرده است
آرمان تبریز- حزب همبستگی دانش آموختگان ایران شعبه آذربایجان‌شرقی در حمایت از مردم مسلمان جمهوری آذربایجان  و تقبیح اشغالگری خاک قره باغ توسط دولت ارمنستان بیانه صادر کرد .

آرمان تبریز- حزب همبستگی دانش آموختگان ایران شعبه آذربایجان‌شرقی در حمایت از مردم مسلمان جمهوری آذربایجان  و تقبیح اشغالگری خاک قره باغ توسط دولت ارمنستان بیانه صادر کرد .

در این بیانیه آمده است ؛ بسمه تعالی -قریب به سی‌ سال است که کشور ارمنستان با نقض قوانین بین‌المللی، به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان تجاوز و با حمایت قدرت‌های استکباری، اراضی و سرزمین‌های این کشور را به اشغال خویش در آورده است. جنگ قره‌باغ، مناقشه‌ای تحمیلی می‌باشد که در آن ارمنستان با نقض حاکمیّت و تمامیّت ارضی جمهوری آذربایجان، به اراضی این کشور تجاوز کرده و ضمن تعرّض به سرزمین و جان اتباع مسلمان آذربایجانی، مرتکب جرائم بین‌المللی نیز شده است که شناخته شده‌ترین جرائم بین‌المللی ارامنه در این مناقشه ، نسل‌کشی خوجالی و کلبجر می‌باشد و اقدامات اخیر دولت آذربایجان در پاسخ به تداوم اشغالگری ارمنستان و رهایی سرزمین های اشغالی اقدامی در راستای صیانت از خاک اسلام و جان شهروندان مسلمان محسوب می شود.

برابر اصل احترام به تمامیت سرزمینی و حاکمیت کشورها و اصل منع تکسب سرزمین از طریق زور ، حضور مستمر و نظامی ارتش ارمنستان در قره‌باغ نقض اصول و قواعد حقوق بین‌الملل عمومی و قطعنامه شماره ۸۸۴ مورخه ۱۲ نوامبر ۱۹۹۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد و سایر قطعنامه‌های صادره در این خصوص تلقی می گردد. بدیهی است که نهال دموکراسی در خاک صلح رشد می‌کند و صلح در قفقاز بدون پایان اشغال قره‌باغ و دیگر مناطق توسط ارمنستان ممکن نخواهد بود.

بر این اساس حزب همبستگی دانش آموختگان ایران ‘ شعبه آذربایجان شرقی با تاکید بر احترام به صلح پایدار در منطقه، استقرار و تداوم صلح را جز با عقب‌نشینی ارمنستان از مناطق اشغالی امکان‌پذیر نمی‌داند و ضمن محکومیت اشغالگری و نقض قواعد بین‌المللی از سوی کشور ارمنستان، نقش بازیگران منطقه‌ای که منافع خویش را در تداوم اشغال می‌بینند تقبیح می‌نماید و از وزارت امور خارجه، نهادهای مدنی و رسانه ها بمانند گذشته، انتظار پیروی از اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول ۱۵۲ و ۱۵۳) و حمایت دیپلماتیک و رسانه ای از مردم مظلوم و مسلمان جمهوری آذربایجان و تاکید بر اجرا و اعمال چهار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را دارد.

حزب همبستگی دانش آموختگان ایران
شعبه آذربایجان شرقی