یادداشت/قارا داغ و قاراباغ یعنی چه ؟
یادداشت/قارا داغ و قاراباغ یعنی چه ؟
آرمان تبریز-قاراباغ و قاراداغ یک واحد جغرافیایی فرهنگی اجتماعی معتبر می باشد . که در جنوب ارس از ماکو تا طالش بین تبریز و ارس محصور است ودر شمال ارس از آرارات تا شیروان و گنجه و ایروان تا ارس اطلاق می شود.

آرمان تبریز-قاراباغ و قاراداغ یک واحد جغرافیایی فرهنگی اجتماعی معتبر می باشد .
که در جنوب ارس از ماکو تا طالش بین تبریز و ارس محصور است ودر شمال ارس از آرارات تا شیروان و گنجه و ایروان تا ارس اطلاق می شود.

در کل قاراباغ و قاراداغ نگین قفقاز و آذربایجان عصر صفوی می باشند و همه آنچه به آذربایجان مربوط است اغلب به این مناطق اطلاق می شود
و محل نگهداری ارتش پشتیبانی عصر قبل از اسلامی و دوره اسلامی بوده و مرکز پشتیبانی و فرماندهی ایران در جنگ ایران و روس بوده و قلاع آن از گنجینه های قدرتها در زمان ناامنی بوده است
خاستگاه مشروطه
بابک و تمام قدرتهای متحد صفوی و قاجار را شامل می شود
و این واحد اجتماعی جغرافیایی که در طرفین ارس قرار دارد
در یک نظریه حتی ممکن است منشا حرکت آریایی ها نیز باشد
ودر دوره باستانی نیز قدرت کارساز داشته و اوراتور در آن حمله کرده
و کتیبه زده است و…

از نظر زمین شناسی منطقه جوان بوده که از بسته شدن اقیانوس گویجه، هکری قارا داغ ، در فاز کششی پایان دوران دوم تشکیل و تا آخر دوران سوم کواترنر فاز فشارشی فعال بوده و هنوز در حال جابجایی در اثر سابداکشن پلیت عربی به زیر میکرو پلیت ایران بوده و در حال بالا آمدن و خرد شدن و روراندگی است و معادن منطقه قاراباغ و قاراداغ طی چند مرحله روی باتولیت قاراداغ شکل گرفته و بزرگترین معادن مس و طلای جهان در آن شکل گرفته که معادن قاراداغ در ایران بزرگترین قطب معدنی ودر قاراباغ که دو برابر معادن ایران است توسط ارامنه اشغال شده و توجه روس و ارمنی برای تصرف قاراباغ به خاطر این منابع تمام نشدنی می باشد

که باید آذربایجان به هر قیمتی به اشغال گری پایان داده و به سرزمین مادری خود مسلط شود.

اگر سوالی داشتید بفرمائید

۹ مهر ۹۹

شمس