افزایش ترددهای غیرضروری و کاهش شدید استفاده از حمل و نقل عمومی
افزایش ترددهای غیرضروری و کاهش شدید استفاده از حمل و نقل عمومی
آرمان تبریز-با توجه به موج سوم ویروس کرونا و کاهش استفاده از حمل و نقل عمومی، تردد غیرضروری خودروهای شخصی در تبریز افزایش یافته و باعث ترافیک سنگین شده است.

آرمان تبریز-با توجه به موج سوم ویروس کرونا و کاهش استفاده از حمل و نقل عمومی، تردد غیرضروری خودروهای شخصی در تبریز افزایش یافته و باعث ترافیک سنگین شده است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز با اعلام این خبر گفت: با توجه به رصد دوربین های ترافیکی، تراکم خودرو حدود ۳۳ درصد در روزهایی که مردم از حمل و نقل عمومی استفاده می کردند کاهش یافته بود. اما در حال حاضر ۲۷ درصد افزایش تراکم خودرو در کلانشهر تبریز به وجود آمده که عمده ترین دلیل آن عدم استفاده مردم از حمل و نقل عمومی به دلیل شیوع موج سوم ویروس کرونا و استفاده از خودروهای شخصی است.

اصغر آدی بیگ افزود: اوج گرفتن دوباره ویروس کرونا استفاده از حمل و نقل عمومی را کاهش و بالطبع افزایش استفاده از خودروهای شخصی را به همراه داشته است. با توجه به برخی از اقدامات که برای آرام سازی معابر انجام گرفته است، سعی بر این است که با هوشمندسازی و بحث نرم افزاری مردم را هر چه بیشتر با فرهنگ ترافیک آشنا کنیم.