لزوم پیشگیری از آلایندگی زیست محیطی واحدهای مستقر در شرکت پالایش نفت تبریز
لزوم پیشگیری از آلایندگی زیست محیطی واحدهای مستقر در شرکت پالایش نفت تبریز
آرمان تبریز-سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی بر لزوم پیشگیری از آلایندگی زیست محیطی واحدهای مستقر در شرکت پالایش نفت تبریز تأکید کرد.

آرمان تبریز-سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی بر لزوم پیشگیری از آلایندگی زیست محیطی واحدهای مستقر در شرکت پالایش نفت تبریز تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، احمد موقری در جلسه « بحث و بررسی و اتخاذ تدابیر لازم پیرامون جلوگیری از آلایندگی زیست محیطی واحدهای مستقر در شرکت پالایش نفت تبریز» با اشاره به بازدید اخیر رئیس کل دادگستری کل استان از مجموعه شرکت پالایش نفت و پتروشیمی تبریز و گزارش اداره حفاظت محیط زیست استان مبنی بر آلایندگی واحد گوگرد سازی پالایشگاه تبریز که در حال احداث است، بر لزوم پیشگیری از آلایندگی زیست محیطی واحدهای مستقر در شرکت پالایش نفت تبریز تأکید کرد.
وی همچنین بر نصب سنسورهای کنترل آلودگی زیست محیطی متصل به اداره کل محیط زیست در واحد گوگردسازی شرکت پالایش نفت تبریز و مطالعه طرح پایش و ارزیابی آب های زیرزمینی منطقه به منظور سنجش و میزان آلودگی با نظارت اداره کل محیط زیست استان تأکید کرد.
پالایشگاه نفت تبریز شرکت پالایش نفت ایرانی است، که تأسیسات آن در جنوب غربی تبریز مستقر می‌باشد.