معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز طرح کرد: ضرورت نگاه ویژه به حریم کلانشهرها
معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز طرح کرد: ضرورت نگاه ویژه به حریم کلانشهرها
آرمان تبریز؛معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز گفت: نگاه ویژه به حریم کلانشهرها موضوعی است که به لحاظ منطقه ای می تواند امری ضروری تلقی شود.

آرمان تبریز؛معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز گفت: نگاه ویژه به حریم کلانشهرها موضوعی است که به لحاظ منطقه ای می تواند امری ضروری تلقی شود.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ محمد عزتی در دیدار با احمدی مدیرکل دفتر تقسیمات سیاسی وزارت کشور، بر ضرورت نگاه ویژه به حریم کلانشهرها به لحاظ تاثیر منطقه­ای آنها اشاره کرد و افزود: بیش از ۴۰ درصد جمعیت شهری ایران در ۱۸ کلانشهر متمرکز شده و نگاه صرف سیاسی، موجب عدم تحقق‌پذیری طرح­های مجموعه شهری و جامع در اراضی حریم شهرها می‌شود.

او با تاکید بر اینکه عدم نظارت کافی در اراضی واقع در گستره حریم شهر به دلیل چندگانگی مدیریتی، تاثیر سوء و جبران­ناپذیری را در پی دارد، گفت: نتیجه این چالش­ها و مشکلات عدیده­، در خطر قرار گرفتن پهنه سرزمینی توسعه آتی کلانشهرهای کشور است.

احمدی، مدیرکل دفتر تقسیمات سیاسی وزارت کشور نیز با اشاره به جایگاه کلانشهرهای کشور، پیگیری لایحه مستثنی شدن حریم کلانشهرها از تقسیمات سیاسی از طریق هیئت دولت و مجلس را ضروری دانسته و بر توجه و تعامل به جنبه­های سیاسی و برنامه ریزی در تهیه طرح­های توسعه شهری تاکید کرد.