اطلاعیه دانشگاه پیام نور تبریزدر خصوص اطلاع از برنامه کلاسی
اطلاعیه دانشگاه پیام نور تبریزدر خصوص اطلاع از برنامه کلاسی
آرمان تبریز-قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی باسلام و تبریک سال تحصیلی جدید با عنایت به تعریف تدریجی دروس نیمسال جاری در سیستم آموزش الکترونیکی دانشگاه جهت اطلاع از برنامه کلاسهای نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399، لطفا هر روز به سامانه lms.eaz.pnu.ac.ir مراجعه فرمائید.
آرمان تبریز-قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی
باسلام و تبریک سال تحصیلی جدید با عنایت به تعریف تدریجی دروس نیمسال جاری در سیستم آموزش الکترونیکی دانشگاه جهت اطلاع از برنامه کلاسهای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، لطفا هر روز به سامانه lms.eaz.pnu.ac.ir مراجعه فرمائید.
دانشگاه پیام نور مرکز تبریز