وقوع فرآیند کارشناسی در داخل هر مجموعه ای جهت شفافیت موضوعات مختلف یک اصل اجتناب ناپذیر است
وقوع فرآیند کارشناسی در داخل هر مجموعه ای جهت شفافیت موضوعات مختلف یک اصل اجتناب ناپذیر است
آرمان تبریز- رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی، گفت: وقوع فرآیند کارشناسی در داخل هر مجموعه ای جهت شفافیت موضوعات مختلف یک اصل اجتناب ناپذیر است.

آرمان تبریز- رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی، گفت: وقوع فرآیند کارشناسی در داخل هر مجموعه ای جهت شفافیت موضوعات مختلف یک اصل اجتناب ناپذیر است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ مهندس اکبر فتحی در دیدار با هیئت رئیسه کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه یک سری از مسائل و موضوعات نیاز به امر کارشناسی خارج از مجموعه کارشناسی خود تشکیلات دارد و باید به کارشناسان مربوطه ارجاع و پیگیری شوند گفت: ارجاع مستقیم پرونده هایی که نیاز به کارشناسی دارند بصورت مراجعه حضوری برای یک کارشناس غیرمنطقی و نادرست است.

وی با تاکید بر راه اندازی سامانه ای واحد در قالب سیستم نرم افزاری جهت بررسی و رسیدگی به شکایات و دعاوی پرونده های مطروحه و ارجاع به کارشناسان، اظهار کرد: این گونه پرونده ها بایستی از طرف تشکیلات منسجم و تشکلهایی که دارای فلسفه وجودی خاصی می باشند به کارشناسان ارجاع گردند تا هم از اجحاف در حق سایر کارشناسان جلوگیری بعمل آید و هم ارتباط مستقیم بین دستگاه اجرایی و کارشناس از بین رفته و از بروز تخلفات احتمالی ممانعت جلوگیری شود اگر این مهم محقق نگردد معارضات و دعواهای حقوقی وجود خواهد داشت.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، گفت: وزارت اقتصاد و دارایی مکلف شده بود تا کارشناسان رسمی را در یک مجموعه منسجم و منظم که از مقررات و قوانین قضائی کشور تبعیت می کند گردآوری و ارجاع کار کارشناسی از سوی این وزارتخانه به طور عادلانه صورت پذیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر راه اندازی سامانه یکپارچه کارشناسان رسمی از طریق کانون کارشناسان دادگستری استان و مرکز مشاوران تاکید کرد و افزود: اگر این امر اتفاق بیافتد بسیاری از ابهامات و دعاوی حقوقی حل و فصل خواهند شد، در حوزه عمل هر جائی که توسط مراجع رسمی به رسمیت شناخته شوند می توانند ضمن جلوگیری از ارجاع مستقیم به کارشناسان با کانون مربوطه مکاتبه و استعلام نمایند و کارشناس حوزه مربوطه را درخواست نمایند.

مهندس فتحی با بیان این که حوزه امور اراضی یکی از حوزه هایی است که شاکیان حقیقی دارد، ادامه داد: در حوزه آب و خاک نیز اختلافاتی فیمابین بهره بردار و دستگاه اجرایی وجود دارد در حوزه های اداری و درمانی نیز شاهد بعضی از شکایات و دعاوی هستیم که بایستی همگی از طرف کانون به کارشناسان ارجاع و بطور عادلانه رسیدگی شوند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در بخش پایانی سخنان خود گفت: زمانی این امورات از کارآیی مناسبی برخوردار خواهند بود که دستگاه مستقلی در قالب سامانه واحد، پرونده ها را به کارشناسان مربوطه ارجاع و به طور منصفانه و عادلانه روند رسیدگی را پیگیری نماید.