رئیس دادگستری شهرستان کلیبر: کاهش ۶۹ درصدی پرونده های معوقه طی شش ماهه نخست سال جاری
رئیس دادگستری شهرستان کلیبر: کاهش ۶۹ درصدی پرونده های معوقه طی شش ماهه نخست سال جاری
آرمان تبریز-رئیس دادگستری شهرستان کلیبر، گفت: در راستای کاهش پرونده های معوقه طی شش ماهه نخست سال جاری پرونده های معوق حوزه قضایی شهرستان کلیبر با تلاش همکاران قضایی 69 درصد کاهش یافته است.

آرمان تبریز-رئیس دادگستری شهرستان کلیبر، گفت: در راستای کاهش پرونده های معوقه طی شش ماهه نخست سال جاری پرونده های معوق حوزه قضایی شهرستان کلیبر با تلاش همکاران قضایی ۶۹ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، قریشی زاده در خصوص کاهش پرونده های معوق اظهار داشت: با توجه به سیاست های تحولی رئیس قوه قضائیه و تاکیدات رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در رابطه با رسیدگی به پرونده های معوق با تلاش همکاران قضایی اقدامات خوبی انجام شده است.
وی ادامه داد: تعداد پرونده های معوق سال گذشته ۳۵۱ فقره بوده که از این تعداد با تلاش های شبانه روزی طی شش ماهه نخست سال جاری ۶۹ درصد کاهش داشته است.
رئیس دادگستری شهرستان کلیبر، خاطرنشان کرد: میزان پرونده های معوق حوزه قضایی شهرستان به ۱۰۸ فقره رسیده که از این تعداد نیز ۸۵ فقره مربوط به اجرای احکام مدنی و کیفری است.