طی احکام جداگانه‌ای از سوی شهردار تبریزصورت گرفت: انتصاب های جدید در شهرداری تبریز
طی احکام جداگانه‌ای از سوی شهردار تبریزصورت گرفت: انتصاب های جدید در شهرداری تبریز
  آرمان تبریز-شهردار تبریز با صدور احکام جداگانه ای، سرپرستان شهرداری منطقه ۶، شرکت عمران و توسعه، اداره کل دفتر برنامه و بودجه و اداره کل حسابرسی شهرداری تبریز را منصوب کرد.

آرمان تبریز-شهردار تبریز با صدور احکام جداگانه ای، سرپرستان شهرداری منطقه ۶، شرکت عمران و توسعه، اداره کل دفتر برنامه و بودجه و اداره کل حسابرسی شهرداری تبریز را منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، بر اساس احکام جدید که امروز از سوی ایرج شهین باهر صادر شد، حسین عالی‌باف مدیرعامل سابق شرکت عمران و توسعه آذربایجان به عنوان سرپرست شهرداری منطقه ۶ منصوب شد.

همچنین مهدی عبداللهی، رئیس سابق کارگروه برنامه ریزی به عنوان سرپرست اداره کل دفتر برنامه و بودجه شهرداری تبریز منصوب شد.

بر اساس احکام صادره از سوی شهردار تبریز، محمدرضا عباسی ناصر، معاون سابق خدمات شهری شهردار منطقه ۹ سرپرست جدید شرکت عمران و توسعه آذربایجان شد و عباس عزیزی، مدیر سابق امور مالی شهرداری منطقه ۲ تبریز نیز به عنوان سرپرست اداره کل حسابرسی شهرداری تبریز فعالیت خود را آغاز کرد.