بازدید مسئولین شهری قم از مجموعه شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز
بازدید مسئولین شهری قم از مجموعه شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز
آرمان تبریز-جمعی از مسئولین شهری استان قم از ایستگاه‌های مترو، مرکز آموزش سیمولاتور، پایانه ائل گلی و لاله، ترن واش، سالن چرخ تراش، خودروی رسکیوکار و کابین راهبری مترو تبریز بازدید کردند.

آرمان تبریز-جمعی از مسئولین شهری استان قم از ایستگاه‌های مترو، مرکز آموزش سیمولاتور، پایانه ائل گلی و لاله، ترن واش، سالن چرخ تراش، خودروی رسکیوکار و کابین راهبری مترو تبریز بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، گروهی از شورای اسلامی شهر قم، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی قم و معاونین فنی قطارشهری قم از این بخش ها بازدید کرده و در خصوص تعامل بین دو مجموعه قطار شهری از جمله تفاهم نامه آموزش راهبری در تبریز، بحث و گفتگو شد.

بهرام فرهخت مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز در این دیدار تاکید کرد: این مجموعه قادر است از سیمولاتور (دستگاه شبیه ساز آموزش راهبری مترو) جهت آموزش راهبران قطارشهری قم استفاده نموده و خدمت رسانی کند.