تداوم عملیات عمرانی اصلاح خیابان شهدای بارنج و اتصال آن به بزرگراه دو کمال توسط شهرداری منطقه۵ تبریز
تداوم عملیات عمرانی اصلاح خیابان شهدای بارنج و اتصال آن به بزرگراه دو کمال توسط شهرداری منطقه۵ تبریز
آرمان تبریز-شهردار منطقه ۵ تبریز گفت: عملیات اجرایی اصلاح خیابان ۲۴ متری شهدای بارنج و اتصال این مسیر به بزرگراه دوکمال طبق زمان بندی در حال اجرا شدن است.

آرمان تبریز-شهردار منطقه ۵ تبریز گفت: عملیات اجرایی اصلاح خیابان ۲۴ متری شهدای بارنج و اتصال این مسیر به بزرگراه دوکمال طبق زمان بندی در حال اجرا شدن است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ میر علی اصغر نساج در این رابطه افزود: اصلاح خیابان فرشته جنوبی شامل اصلاح اساسی و زیرسازی خیابان از لایه های زیرین با ۲۰هزار متر مکعب خاکبرداری و ۴۵۰ مترطول است.

وی به اتصال ۲۴ متری شهدای بارنج به بزرگراه دوکمال نیز اشاره کرد و گفت: اتصال ۲۴ متری شهدای بارنج به دوکمال با ۲۲۰متر طول شامل خاکبرداری، لجن برداری، زیرسازی، جدول گذاری وآسفالت ریزی است که در حال اجراشدن است.

نساج اعتبار این دو پروژه را ۳۰ میلیارد ریال دانست و در این خصوص اظهارداشت: با اجرای این پروژه بزرگراه دو کمال از طریق خیابان شهدای بارنج به اتوبان پاسداران متصل و کیفیت آسفالت نیز اصلاح می‌شود.