اختلاف ملکی و مالی ماشه اسلحه رابه روی خانواده برادر چکانید
اختلاف ملکی و مالی ماشه اسلحه رابه روی خانواده برادر چکانید
آرمان تبریز-فرمانده انتظامی شهرستان همدان گفت: فرد مسلح به علت اختلاف ملکی و مالی سه نفر از اعضاء خانواده برادر خود را در یکی از روستاهای شهر همدان به گلوله بست.
آرمان تبریز-فرمانده انتظامی شهرستان همدان گفت: فرد مسلح به علت اختلاف ملکی و مالی سه نفر از اعضاء خانواده برادر خود را در یکی از روستاهای شهر همدان به گلوله بست.

سرهنگ جمشید باقری با اعلام مطلب فوق افزود: اعضای یک خانواده در حال چیدن انگور در باغ خود بودند که با عموی خود به علت اختلاف ملکی بحث می کنند.

متهم بلافاصله با استفاده از سلاح قدیمی که در اختیار داشت زن، دختر و پسر برادر خود را هدف گلوله قرار می دهد.

حاضران در محل با دیدن این صحنه بی درنگ موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع داده و ماموران با حضور در روستا فرد مسلح را دستگیر کردند.

سه فرد مجروح توسط اورژانس به مرکز درمانی بعثت همدان منتقل شدند که وضع جسمی آنها رو به بهبود