یادداشت/ آقای ایرج شهین باهر چرا استعفاء نمی دهید؟ اعضای شورای شهر تبریز ساعت خواب؟
یادداشت/ آقای ایرج شهین باهر چرا استعفاء نمی دهید؟ اعضای شورای شهر تبریز ساعت خواب؟
آرمان تبریز- دو روز گذشته در منطقه طالقانی، کودک ۱۱ ساله ای با دوچرخه اش در کانالی که توسط شهرداری ایجاد شده بود، سقوط کرد و جان معصومش را از دست داد.

آرمان تبریز- دو روز گذشته در منطقه طالقانی، کودک ۱۱ ساله ای با دوچرخه اش در کانالی که توسط شهرداری ایجاد شده بود، سقوط کرد و جان معصومش را از دست داد.
بنده در مقاله های قبلی ام به سوء مدیریت ها و نبود توانمندی های لازم در مدیریت شهری به تفصیل اشاره کرده بودم و اکثریت مردم شهر تبریز بر این مهم اتفاق نظر دارند که در سه سال گذشته، شاهد هیچ اقدام اساسی و مهمی در اتمام و یا شروع پروژه های کلان شهری نبودیم و رکودی بی سابقه در تمام حوزه های شهری شاهد بودیم.
در سال پایانی شورای شهر دوره پنجم و مدیریت شهری، برای اینکه خواستند در کارنامه خالی شان، عملکردی نشان داده باشند و در انتخابات سال بعد از آن استفاده ای کرده باشند، کانالی ایجاد می کنند که آن هم منجر به کشته شدن طفل معصومی و داغدار کردن خانواده عزیزش می شوند.

بنده به عنوان یک شهروند و به عنوان فردی که دغدغه توسعه شهری دارم از نمایندگان خود در شورای شهر انتظار جدی دارم که با تشکیل جلسه فوق العاده ای نسبت به برکناری شهردار تبریز، شهردار منطقه، معاون عمرانی منطقه و هر کسی که به نوعی در وقوع این حادثه تلخ و غیرقابل جبران دخیل است اقدام کنند تا بعدا نسبت به بررسی ابعاد این حادثه اقدامات لازم صورت گیرد.
بدون شک، سپردن مسئولیت مهم و سنگین مدیریت کلان شهری چون تبریز به فردی ضعیف، ناکارآمد، ترسو که هیچ برنامه و چشم اندازی برای تبریز نداشت؛ خطایی بزرگ و گناهی نابخشودنی از طرف شورای شهر تبریز بود و متاسفانه شورای شهر فعلی هم، شورایی غیرمنسجم، ضعیف و سیاسی بود که تمام جلسات آن با دعوا و فحاشی بین اعضاء سپری شد و دغدغه اکثریت آنها، شاید ریاست و قدرت طلبی بود و رفع مشکلات مردم تبریز در حوزه های مختلف شهری و توسعه تبریز دغدغه هیچ کدام از آنها نبود.

قطعا این حادثه تلخ باید برای تک تک مردم بزرگوار تبریز، درس عبرت بزرگی باشد تا بدانیم انتخاب اعضایی ضعیف، معامله گر و کم توان که نتیجه آن انتخاب شهرداری چون شهردار فعلی خواهد بود که نه تنها باعث رفع مشکلات شهری و توسعه شهری نخواهد شد، بلکه موجبات فراهم کردن اتفاقات جبران ناپذیری نیز خواهد شد.

در پایان از ریاست محترم دادگستری استان و ریاست محترم دادستان تبریز عاجزانه تقاضا داریم که نسبت به این موضوع دردناک، عنایت ویژه ای داشته باشند
و همچنین از اصحاب بزرگوار رسانه تقاضا داریم که مثل همیشه در پیگیری دلسوزانه و عالمانه این موضوع به صورت جدی عمل کنند و فراموش نکنیم که اگر مرتکبین به جزای سهل انکاری ها و سوء تدبیری های خود نرسند و درس عبرتی برای سایرین نگردد، شاید خدای ناکرده در آینده ای نزدیک چنین اتفاقی برای فرزندان خانواده های ما بیفتد.

جواد راستی
پژوهشگر ارشد اقتصاد سیاسی توسعه