رئیس دادگستری شهرستان سراب: لزوم صدور مجوزهای قانونی تسهیل گری لازم برای پیشگیری از وقوع تخلفات
رئیس دادگستری شهرستان سراب: لزوم صدور مجوزهای قانونی تسهیل گری لازم برای پیشگیری از وقوع تخلفات
آرمان تبریز-رئیس دادگستری شهرستان سراب گفت: جهادکشاورزی صدور مجوزهای قانونی تسهیل گری لازم راجهت پیشگیری از وقوع تخلفات در دستور کار قراردهد.

 

آرمان تبریز-رئیس دادگستری شهرستان سراب گفت: جهادکشاورزی صدور مجوزهای قانونی تسهیل گری لازم راجهت پیشگیری از وقوع تخلفات در دستور کار قراردهد.

به گزارش خرنگار ما در تبریز؛ جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم با حضور اعضای شورای تامین،روسای ادارات منابع طبیعی،جهادکشاورزی با محوریت پیشگیری از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی وکشاورزی وعدم رعایت قوانین ومقررات شهرسازی در محل دادگستری شهرستان سراب برگزارشد.
طی این نشست مهدی شمسی رئیس دادگستری شهرستان سراب حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ومنابع طبیعی،امر مقابله با تعدی وتجاوز به حریم راه،حریم وبستر رودخانه ها، تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی ومنابع طبیعی جزو برنامه های اولویت دار این دادگستری می باشد.
وی افزود: جهادکشاورزی باید در حوزه تغییر کاربری اراضی فعال تر عمل کرده و صدور مجوزهای قانونی تسهیل گری لازم راجهت پیشگیری از وقوع تخلفات در دستور کار قراردهد.
رئیس دادگستری شهرستان سراب خاطرنشان کرد: شهرداری علاوه بر کنترل ونظارت بر ساخت وساز در محدوده شهر، قوانین ومقرراتی که در قالب طرح های شهرسازی وضع می شود بطور دقیق اجرا نماید.