قسمتی از بخش نشست کرده کانال ایلی سو در خیابان آزادی دال گذاری شد
قسمتی از بخش نشست کرده کانال ایلی سو در خیابان آزادی دال گذاری شد
آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان از عملیات دال گذاری ۲۳ قطعه دال بتنی مسلح ترافیکی در بخش نشست کرده کانال ایلی سو(خیابان آزادی) خبر داد.

آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان از عملیات دال گذاری ۲۳ قطعه دال بتنی مسلح ترافیکی در بخش نشست کرده کانال ایلی سو(خیابان آزادی) خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛، حسن گنجی با اعلام خبر فوق گفت: در روزهای گذشته بخشی از کانال ایلی سو که در روفوژ وسط خیابان ازادی حدفاصل چهارراه لاله تا بازار روز ریزش کرده بود پس از بدنه سازی و اماده سازی جهت نصب دال های بتنی، عملیات نصب ۲۳ قطعه دال بتنی مسلح ترافیکی  توسط شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان صورت گرفت.