استفاده از پهباد برای شناسایی و رصد تخلفات ساختمانی و ساخت و سازهای غیرمجاز
استفاده از پهباد برای شناسایی و رصد تخلفات ساختمانی و ساخت و سازهای غیرمجاز
آرمان تبریز-معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار تبریز از بکار گیری تصاویر پهبادی برای رصد و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهرداری منطقه ۹ تبریز خبر داد.

آرمان تبریز-معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار تبریز از بکار گیری تصاویر پهبادی برای رصد و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهرداری منطقه ۹ تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛محمدرضا قربانیان تبریزی با اشاره به برگزاری نشست تخصصی مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز که با حضور برخی اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران ارشد شهری برگزار شد، افزود: با همکاری شهرداری منطقه ۹ تبریز و اداره کل پیشگیری از تخلفات ساختمانی ساختمانی ستاد معاونت خدمات شهری، شیوه های نوین رصد و شناسایی ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه ۹ تبریز راه اندازی شده است.

وی افزود: استفاده از تصاویری گرفته شده توسط پهباد در فاصله زمانی مشخص تجزیه و تحلیل این تصاویر امکان شناسایی و جلوگیری و مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز را دوچندان خواهد کرد.

معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار تبریز اظهار داشت: استفاده از پهباد برای رصد تخلفات ساختمانی و همچنین تعریف نرم افزارهای تجزیه و تحلیل تصاویر در شهرداری منطقه ۹ به صورت پایلوت شروع شده است و طی هفته های آینده اتاق رصد و پایش تخلفات ساختمانی در سایر مناطق نیز شروع به کار خواهد نمود.