انتصاب نمایندگان اقشار ایثارگران شرکت فرودگاه ها
انتصاب نمایندگان اقشار ایثارگران شرکت فرودگاه ها
آرمان تبریز-به منظور لزوم خدمت رساني کامل و حسن اجراي قانون جامع ايثارگران، نمايندگان اقشار ايثارگران در شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران معرفي و منصوب شدند.
آرمان تبریز-به منظور لزوم خدمت رسانی کامل و حسن اجرای قانون جامع ایثارگران، نمایندگان اقشار ایثارگران در شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران معرفی و منصوب شدند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،در آستانه هفته دفاع مقدس و نظر به ارج نهادن شان جامعه ایثارگران، رضا فرهبد مشاور مدیرعامل در امور ایثارگران اقدام به انتصاب نمایندگان اقشار ایثارگران مشتمل بر جانبازان، همسر و فرزندان شهید، آزادگان و رزمندگان کرد. بر این اساس آقایان ابراهیمی، صفویه، احمد مظفر، پهلوان، شهریاری، روزگر و خانم نرمانی به عنوان نمایندگان اقشار ایثارگران در فرودگاه های سراسر کشور معرفی شدند.