اصلاح ریزش خیابان ناشی از ترکیدگی لوله انتقال آب در خیابان امام خمینی(ره)
اصلاح ریزش خیابان ناشی از ترکیدگی لوله انتقال آب در خیابان امام خمینی(ره)
آرمان تبریز-معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ از اصلاح فوری ریزش خیابان ناشی از ترکیدگی لوله انتقال آب در خیابان امام خمینی(ره) خبر داد.

آرمان تبریز-معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ از اصلاح فوری ریزش خیابان ناشی از ترکیدگی لوله انتقال آب در خیابان امام خمینی(ره) خبر داد.

به گزارش خبرنگارما در تبریز؛ عادل پورقربان، معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ تبریز افزود: طی روز گذشته مطلع شدیم بر اثر ترکیدگی لوله آب، ریزش زمین در خیابان امام تقاطع خاقانی اتفاق افتاده که به دستور شهردار محترم منطقه ۸، عوامل فنی و عمرانی منطقه به همراه عوامل اداره آب و فاضلاب،   اقدام به رفع نشست زمین و اصلاح مسیر کردند.
پور قربان افزود: به منظور اصلاح اصولی قسمت نشست کرده، زیر سازی مطمئن با سنگ ماکادام انجام شده و قسمت نشست کرده ترمیم و آسفالت ریزی مجدد گردید.