پاسخگویی به نیازهای نوآورانه آموزش و پرورش در حوزه فناوری های علوم جغرافیایی و ژئوماتیک توسط سازمان جغرافیایی
پاسخگویی به نیازهای نوآورانه آموزش و پرورش در حوزه فناوری های علوم جغرافیایی و ژئوماتیک توسط سازمان جغرافیایی
آرمان تبریز-در مراسمی با حضور امیر سرتیپ دوم مجید فخری رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و معاون حقوقی و امور مجلس وزرات آموزش و پرورش دکتر قاسم احمدی لاشکی تفاهم نامه همکاری بین سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و وزارت آموزش  و پرورش با هدف توسعه همکاری و تعاملات اجرایی، علمی، آموزشی و پژوهشی به امضاء رسید.

آرمان تبریز-در مراسمی با حضور امیر سرتیپ دوم مجید فخری رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و معاون حقوقی و امور مجلس وزرات آموزش و پرورش دکتر قاسم احمدی لاشکی تفاهم نامه همکاری بین سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و وزارت آموزش  و پرورش با هدف توسعه همکاری و تعاملات اجرایی، علمی، آموزشی و پژوهشی به امضاء رسید.
به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع؛ امیر سرتیپ دوم مجید فخری رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح  هدف از اجرای این تفاهم نامه را  توسعه  همکاری  و تعاملات اجرایی، علمی ، آموزشی و پژوهشی، جهت استفاده از امکانات و توانمندی علمی ، سرمایه  انسانی ، فنی ، تجربه و تخصص  سازمان جغرافیایی عنوان کرد .
رییس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح  تاکید کرد : این سازمان در دو سال گذشته در حوزه المپیاد جغرافیا با مرکز پرورش استعدادهای درخشان همکاری خوبی را آغاز کرده است که این همکاری ها گسترده تر خواهد شد.
رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح زمینه های مشترک همکاری را تدوین کتب درسی جغرافیا، تجهیز مدارس به انواع نقشه های دو بعدی ،سه بعدی و آسمان نما ، آمایش آموزشی و مکان یابی مدارس و توزیع بهینه خدمات، منابع انسانی و استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی، چاپ کتب درسی و استفاده از آسمان نمای سازمان برای دانش آموزان و دبیران ذکر کرد .

امیر فخری بر بهره برداری از توان دو طرف جهت پاسخگویی به نیاز های نوآورانه کشور در حوزه فناوری های علوم جغرافیایی و ژئوماتیک  تأکید کرد.

شایان ذکر است؛ مدت این تفاهم‌نامه از تاریخ امضا و ابلاغ سه سال شمسی تعیین شده و به امضا قاسم احمدی لاشکی، معاون حقوقی وامور مجلس و مجید فخری، رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح رسیده است و در صورت توافق طرفین قابل تمدید و تجدیدنظر می‌باشد