اطلاعیه مهم دانشگاه پیام نور مرکز تبریز در خصوص انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۰- ۱۳۹۹
اطلاعیه مهم دانشگاه پیام نور مرکز تبریز در خصوص انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۰- ۱۳۹۹
آرمان تبریز-ضمن آرزوی سلامتی و توفیقات روز افزون، با عنایت به اینکه ارائه کلیه دروس نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400 دانشگاه پیام نور مرکز تبریز بصورت الکترونیکی و استانی ارائه می گردد لذا مقتصی است دانشجویان محترم موقع انتخاب واحد موارد ذیل را رعایت فرمایند.

آرمان تبریز-ضمن آرزوی سلامتی و توفیقات روز افزون، با عنایت به اینکه ارائه کلیه دروس نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانشگاه پیام نور مرکز تبریز بصورت الکترونیکی و استانی ارائه می گردد لذا مقتصی است دانشجویان محترم موقع انتخاب واحد موارد ذیل را رعایت فرمایند.

 ♦️زمان انتخاب واحد دانشجویان ۱۰ الی ۲۶ شهریور ماه و زمان حذف و اضافه از تاریخ ۸ الی ۲۰ مهرماه می باشد.

♦️کلیه دورس صرفا عملی بنام مرکز تبریز در سیستم گلستان درج شده و موقع انتخاب واحد دانشجو می بایستی حتما با نام مرکز تبریز دروس عملی را انتخاب واحد نماید.

♦️در خصوص دروس نظری و نظری- عملی دانشجویان محترم می بایستی به ترتیب زیر عمل نمایند:

دانشجویان رشته هایی که مرکز تبریز مجری ارائه دروس آنها می باشند( طبق جدول پیوستی)، می بایستی در موقع انتخاب واحد دروس نظری و نظری-عملی را با نام مرکز تبریز اخذ نمایند.

دانشجویان رشته هایی که مرکز تبریز مجری ارائه دروس آنها نمی باشند( طبق جدول پیوستی)، می بایستی در موقع انتخاب واحد دروس نظری و نظری-عملی را با نام مرکز ارائه دهنده دروس این رشته ها اخذ نمایند.

لازم به توضیح است که نام این مراکز در جدول پیوستی به تفکیک رشته درج گردیده و حتما یکی از مراکز دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی بوده و به هیچ عنوان از مراکز سایر استان ها درسی انتخاب نگردد.

♦️در موقع انتخاب واحد حتما کد درسی ارائه شده در سیستم گلستان را با کد درسی درج شده در ترم بندی رشته خودشان تطبیق نمایند و از انتخاب دروس همنام ولی با کد درسی متفاوت، خودداری نمایند.

♦️انتخاب اساتید بصورت استانی و از بین اعضای هیات علمی استان با تشخیص مدیرگروه استانی بر اساس تخصص اساتید محترم می باشد

♦️قبل از انتخاب واحد نسبت به پرداخت بدهی یا شهریه خود اقدام نمایید.

♦️بعد از اعلام زمان انتخاب واحد شما در سیستم گلستان تا ۷۲ ساعت فرصت دارید تا انتخاب واحد کنید.

♦️کلیه دانشجویان محترم گزارش نتیجه ثبت نام (گزارش ۱۰۱)  را دریافت و طبق آن در کلاسهای الکترونیکی شرکت نمایند، ضمنا توصیه می گردد گزارش (۱۰۱) را مجددا بعد از حذف و اضافه و همچنین قبل از امتحانات پایانترم جهت بررسی تغییرات احتمالی دریافت نمایند.

♦️دانشجویان ترم آخر مقطع کارشناسی می بایستی با کارشناس آموزشی رشته مربوطه خود در مرکز تماس گرفته تا کارشناس رشته، ترم آخری بودن آنها را بررسی و در سیستم گلستان تایید نماید. در اینصورت محدودیتهای مربوط به رعایت پیش نیاز، هم نیاز، حداقل واحد و یا حداکثر واحد ،همزمانی امتحان و… در سیستم جامع گلستان، برداشته خواهد شد و دانشجو می تواند ۲۴ واحد اخذ نماید.

♦️امکان انتخاب دروسی که با یکدیگر تداخل زمان امتحان دارند، به جز برای دانشجویان ترم آخر، میسر نمی باشد.