افزایش تعداد مراجعات بیماران کرونایی و لزوم مدیریت بهینه در مراکز درمانی
افزایش تعداد مراجعات بیماران کرونایی و لزوم مدیریت بهینه در مراکز درمانی
آرمان تبریز-رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت : با توجه به افزایش تعداد بیماران مشکوک و مبتلا به کرونا ویروس و مراجعه به مراکز درمانی لازم است همکاران ما در تمام مراکز درمانی نسبت به مدیریت و نحوه ارائه خدمات درمانی مناسب اقدام نمایند.

آرمان تبریز-رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت : با توجه به افزایش تعداد بیماران مشکوک و مبتلا به کرونا ویروس و مراجعه به مراکز درمانی لازم است همکاران ما در تمام مراکز درمانی نسبت به مدیریت و نحوه ارائه خدمات درمانی مناسب اقدام نمایند.
به گزارش خبرنگار ما از تبریز، محمد حسین صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اظهار داشت : با توجه به اینکه طی چند روز اخیر تعداد بیماران کرونایی و نیاز به بستری افزایش یافته لذا دانشگاه علوم پزشکی استان با توجه به وظیفه و رسالت خود می بایست تمهیدات ویژه‌ای را برای این منظور اندیشیده و اجرا نماید.
وی افزود: برهمین اساس در جلسه ی  ویژه مدیریت بهینه و بهره گیری از تمام امکانات موجود به تمام معاونین و روسای مرکز تاکید موکد گردید تا تمام امکانات خود را برای مدیریت بهینه و ارائه خدمات درمانی مناسب برای بیماران کرونایی به کار بگیرند.
صومی ادامه داد : تمام نیروهای پزشکی و پرستاری و سایر امکانات مراکز دولتی دانشگاهی و غیر دانشگاهی ،دولتی و غیر دولتی موظف به به کارگیری تمام امکانات هستند تا بتوانیم با مدیریت بهینه به ارائه خدمات درمانی مناسب بپردازیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به اینکه مرکز آموزشی و درمانی امام رضا  (ع) تبریز نقش بسیار تعیین کننده ای از آغاز بحران کرونا ویروس برعهده داشته بیان داشت: مرکز آموزشی و درمانی امام رضا  (ع) تبریز به عنوان سانتر اصلی مراقبت از بیماران کرونایی نقش محوری داشته و بار سنگین ارائه خدمات درمانی به بیماران کرونایی را به نحو مناسب به دوش کشیده از این رو این مرکز با مدیریت صحیح منابع و نحوه ارائه خدمات درمانی مناسب مورد توجه هم استانی ها بوده و در این مورد نیز ماموریت ویژه ای خواهد داشت.

وی ابراز داشت: با توجه به امکانات موجود در مرکز امام رضا (ع) امیدواریم بتوانیم این بحران را مانند سایر بحرانها و پیکهای بیماری پشت سر گذاشته و با مدیریت صحیح و به کار گیری همه امکانات موجود ،خدمات درمانی مناسب به هم میهنان ارائه نماییم.
این گزارش می افزاید؛ این جلسه به صورت اضطراری و با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی،  معاونین درمان،  توسعه و روسای مراکز درمانی ، در ساعت ۱بامداد روز جمعه  ۲۱ شهریور ماه در مرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی امام رضا  (ع) تبریز برگزار شد.