یادداشت/مدیران محترم تشکل های چهارگانه فرهنگیان ایران و ابر گروههای استانی بازنشستگان فرهنگی کشور
یادداشت/مدیران محترم تشکل های چهارگانه فرهنگیان ایران و ابر گروههای استانی بازنشستگان فرهنگی کشور
آرمان تبریز-باسلام و احترام ، به واقع امر دو میلیون پرسنل بازنشسته و شاغل  فرهنگی و ۱۴ میلیون دانش آموز در اختیار آموزش و پرورش ایران است .

آرمان تبریز-باسلام و احترام ، به واقع امر دو میلیون پرسنل بازنشسته و شاغل  فرهنگی و ۱۴ میلیون دانش آموز در اختیار آموزش و پرورش ایران است .

همه واقفید که تربیت و آموزش یک مقوله تخصصی و سیستمی و پیوسته است باید بپذیریم که به دلایلی خارج از گفتگو  خروجی این دستگاه گسترده   کمتر از انتظار می باشد .

هرچند علل مختلفی در سیستم آموزش و تربیت به شکل فرایندی و…موثرند ولی مدیریت امروزه عنصر قابل توجهی با وزن بیشتر در عملکرد سیستم  نقش ایفا می کند.

علی رغم پتانسیل بالای تجارب مدیریتی و تخصصی در بدنه آموزش و پرورش انتخاب وزیر از خارج سیستم برای آموزش و پرورش عقلایی و منطقی و فنی نبوده و یکی از علل نابسامانی در آموزش کشور می باشد .

انتخاب وزیر ازبیرون آموزش و پرورش مانند این است که یک معلم وزیر دفاع و یا یک روحانی وزیر کشاورزی انتخاب شود و…

پیشنهاد می نمایم ؛

همه اندیشمندان و معلمان  حوزه آموزش و تربیت و نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس و احزاب فرهنگیان ایران و اساتید دانشگاهها و پژوهشگاه‌های آموزشی و تربیتی و …

۱. در مورد ضرورت انتخاب وزیر آموزش و پرورش از بدنه آموزشی کشور تلاش کنیم تا بدعت وزیر وارداتی به آموزش و پرورش کشور متوقف گردد.

۲. با ارائه راهکار مناسب قانونی نظام مدیریت در آموزش و پرورش را از دخالت مستقیم نمایندگان مجلس خارج کنیم ،این دخالت عملا  آموزش و پرورش را بازیچه نمایندگان مجلس کرده و مانع بزرگی در انجام وظیفه قانونی مدیران خرد و کلان  اموزش و پرورش و تثبیت مدیران کارامد می باشد .

۳. عدالت آموزشی خواسته همه آحاد مردم و رهبری و پرسنل شاغل و بازنشسته کشور است ،راهکارهایی پیشنهاد نمایید تا مجلس محترم بتواند
طرح عملیاتی برای تعریف استاندارد عادلانه پرسنلی و فیزیکی برای مدارس  شهری و روستایی را مصوب و ابلاغ نمایدتابتوانیم آموزش طبقاتی مهلک جاری را متوقف کنیم .

تبریز :۱۷ شهریور ۹۹
جلیل شمس