آذربایجان شرقی در توسعه گلخانه ها در ۵ ماهه نخست امسال رتبه نخست کشور را دارد
آذربایجان شرقی در توسعه گلخانه ها در ۵ ماهه نخست امسال رتبه نخست کشور را دارد
آرمان تبریز-رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: آذربایجان شرقی با ۱۲۷.۳ هکتار در توسعه گلخانه ها در ۵ ماهه نخست امسال رتبه نخست کشور را دارد.

آرمان تبریز-رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: آذربایجان شرقی با ۱۲۷.۳ هکتار در توسعه گلخانه ها در ۵ ماهه نخست امسال رتبه نخست کشور را دارد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ مهندس اکبر فتحی در حاشیه بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی ادوات و ماشین آلات کشاورزی ، نهاده ها و تجهیزات آبیاری همزمان با هجدهمین نمایشگاه تخصصی دام و طیور ، داروهای دامپزشکی و صنایع وابسته در تبریز در گفتگو با خبرنگاران در ۵ ماهه نخست سال جاری از ۴۶۰۰ هکتار برنامه مصوب اقتصاد مقاومتی و جهش تولید ۱۴۷۶ هکتار گلخانه های تجاری، کوچک مقیاس و سایبان با درصد تحقق ۳۲ درصد در ۳۲ سازمان جهاد کشاورزی استانی احداث و بهره برداری شده است گفت: آذربایجان شرقی با عملکرد ۱۶۳.۴ هکتار (۳۶.۱ هکتار سطح بهره برداری و ۱۲۷.۳ هکتار توسعه) و با درصد تحقق ۴۸ درصد رتبه سوم کشور را به لحاظ توسعه و همچنین بهره برداری بعد از استانهای اردبیل و جنوب کرمان به خود اختصاص داده است.
گفتنی است استان های اردبیل با عملکرد ۱۷۸.۱ هکتار (۷۰ هکتار بهره برداری و ۱۰۸.۱ هکتار توسعه)، جنوب کرمان با عملکرد ۱۷۱.۶ هکتار (۵۰ هکتار سطح بهره برداری و ۱۲۱.۶ هکتار سطح توسعه)، آذربایجان شرقی با عملکرد ۱۶۳.۴ هکتار (۳۶.۱ هکتار سطح بهره برداری و ۱۲۷.۳ هکتار توسعه)، اصفهان با عملکرد ۱۴۶.۹ هکتار (۳۶.۱ هکتار سطح بهره برداری و ۱۱۰.۸ هکتار سطح توسعه)، هرمزگان با عملکرد ۱۴۴.۲ هکتار (۱۴۱.۱ هکتار سطح بهره برداری و ۳.۱ هکتار سطح توسعه) و تهران با عملکرد ۱۳۶.۱ هکتار (۵۷ هکتار سطح بهره برداری و ۷۹.۱ هکتار سطح توسعه) بیشترین میزان عملکرد از برنامه های توسعه گلخانه ها و سایبان را داشته اند.