آرمان تبریز-دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان شرقی بر ضرورت ساماندهی کودکان کار تأکید کرد و خواستار همکاری دستگاه های مسئول به ویژه نیروی انتظامی و شهرداری در این ارتباط شد.

آرمان تبریز-دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان شرقی بر ضرورت ساماندهی کودکان کار تأکید کرد و خواستار همکاری دستگاه های مسئول به ویژه نیروی انتظامی و شهرداری در این ارتباط شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ بابک محبوب علیلو در بازدید از مرکز شبانه روزی نگهداری کودکان کار در تبریز همچنین، تقویت و توسعه آموزش های فرهنگی و تربیتی با هدف جامعه پذیری و کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه را مورد تأکید قرار داد.
وی با قدردانی از فعالیت این مرکز گفت: در این مراکز ضمن اینکه افراد خیر و دستگاه های مسئول به ویژه نهادهای حمایتی دولتی و غیر دولتی باید به تکالیف قانونی خود عمل کنند ، در عین حال لازم است نسبت به گسترش آموزش های فرهنگی و تربیتی اهتمام شود و فعالیت ها تنها به نگهداری صرف محدود نباشد.
وی افزود : مراکز نگهداری از کودکان کار به منزله نهاد خانواده تلقی می شود و شایسته است برنامه های آن فراتر از بخث های نگهداری ، مولفه های بازسازی اجتماعی و جامعه پذیزی همراه با ارائه الگوهای رفتاری را در بربگیرد و با اولویت اجرا شود.
دادستان عمومی و انقلاب آذربایجان مرکز شرقی ادامه داد : لازمه دست یابی به هدف های تعالی این مراکز و نتیجه بخش بودن فعالیت های آن ها برقرار روابط عاطفی و صمیمی میان مددکاران و مددجویان است تا مددجو به راحتی بتواند حرف دلش را بزند.
محبوب علیلو با اشاره به تأثیر رفتارهای بزرگان و مسئولان در شکل گیری شخصیت کودکان و جوانان اهمیت و نوع رفتار مربیان و مددکاران این مراکز را مورد توجه قرار داد و گفت : با توجه به اینکه وقوع آسیب های اجتماعی و کودکان کار ناشی از بد رفتاری و سوء رفتار برخی خانواده هاست لذا سعی شود در این مراکز برنامه های آموزش خانواده های بدسرپرست هم در دستور کار قرار دهد.
وی اظهار کرد : یاری نیازمندان و اهتمام به حل مشکلات آنان براساس آموزه های دینی ، اخلاقی دارای پاداش معنوی و اجر آخروی است و نباید از آن دریغ کنیم .
علیلو خطاب به مسئولان این مرکز پادآوری کرد : کودکان کار در دست شما ها به عنوان امانت هستند باید رسم امانت داری را به جا بیاوریم و خدمت به آنان را فرصت و غنیمت بشماریم .
دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان شرقی با اشاره به پیشگامی و حسن سابقه تبریز و آذربایجان در فعالیت های خیرخواهانه گفت : کمک به محرومان و نیازمندان خوشبختانه در این خطه در سال های اخیر به فرهنگ فراگیر و عمومی تبدیل شده و ما مصداق های آن را در کمک های مومنانه و مواسات و آزاد سازی زندانیان و محکومان جرائم عیر عمدی و مالی نیز کمک به محرومان را به خوبی مشاهده می کنیم.
وی بیان کرد : اهتمام به امور خیریه در آذربایجان شرقی به ویژه در سال های اخیر آن چنان فراگیر شده که حتی مردم با فاصله گیری از روش های سنتی در اقدام ارزشمند و خداپسندانه نذورات و احسان خود را به جای شام و ناهارهای زاید به نیازمندان واقعی و مردم بی بضاعت اختصاص می دهند .
انجمن خیریه فرزندان رحمت به عنوان یک سازمان مردم نهاد در سال ۱۳۷۷ با هدف نگهداری از کودکان بی سرپرست ، بد سرپرست به صورت تخصصی تأسیس شده و هم اکنون در آن بیش از ۶۰ کودک و نوجوان به صورت شبانه روزی نگهداری می شود.
این مرکز همچنین بیش از ۳۰۰ خانوار را به صورت مددجو و یا مادر سرپرست را تحت پوشش دارد و در کمک به آزادی زندانیان زیر ۱۸ با کانون اصلاح و تربیت زندان تبریز و نیز اشتغال آنان بعد از آزادی همکاری می کند.