استقرار خودروی امداد و نجات در فاز سوم خط یک متروی تبریز
استقرار خودروی امداد و نجات در فاز سوم خط یک متروی تبریز
آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز و حومه گفت: تمهیدات لازم برای استقرار خودروی امداد و نجات (رسکیوکار) متروی تبریز جهت پوشش فاز سوم خط یک انجام یافت.

آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز و حومه گفت: تمهیدات لازم برای استقرار خودروی امداد و نجات (رسکیوکار) متروی تبریز جهت پوشش فاز سوم خط یک انجام یافت.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، بهرام فرهخت  تاکید کرد: این عملیات استقرار بعد از آماده سازی ریل خط کور در پایانه لاله انجام گردید و از این پس در صورت وقوع حادثه برای قطارها در فاز سوم خط یک، خودروی امداد و نجات ( رسکیوکار ) سریع به محل حادثه اعزام می شود.