هیچ گونه هماهنگی وتوافقی در تنظیم جدول تدوینی پخش در خصوص کارمزد۹۸ با کانون سراسری صورت نگرفته است
هیچ گونه هماهنگی وتوافقی در تنظیم جدول تدوینی پخش در خصوص کارمزد۹۸ با کانون سراسری صورت نگرفته است
آرمان تبریز-کانون انجمنهای صنفی سراسر ی جایگاههای سوخت کشور  اطلاعیه شماره خود را 37صادر نمود . در این اطلاعیه آمده است :

آرمان تبریز-کانون انجمنهای صنفی سراسر ی جایگاههای سوخت کشور  اطلاعیه شماره۳۷ خود را صادر نمود . در این اطلاعیه آمده است :

بنام خدا.

اطلاعیه شماره۳۷

همکاران ارجمند:

سلام:وتقدیم احترام.
اخیرا”مصاحبه ای از سوی مدیر عامل محترم شرکت ملی پخش جناب آقای موسوی خواه به نقل قول از گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش مبنی بر افزایش ۲۴ درصدی نرخ کارمزد جایگاهداران درسال۹۸ در فضای مجازی منتشر گردیده است.
باعنایت به مفاد گزارش مذکور بمنظور تنویر افکار عمومی توجه همکاران محترم را به موارد ذیل معطوف می نماید.
۱_ به طوری که در اطلاعیه های قبلی به صراحت اعلام گردیده است هیچ گونه هماهنگی وتوافقی در تنظیم جدول تدوینی پخش در خصوص کارمزد۹۸ با کانون سراسری صورت نگرفته وارقام اعلام شده بهیچ وجه مورد وثوق و قبول کانون سراسری.انجمنهای استانی وقاطبه جایگاهداران نبوده ونخواهد بود.
۲_ با توجه به اینکه طبق فرمول اعلام شده. شمار کثیری از مجاری عرضه نه تنها هیچ افزایشی ندارند بلکه کارمزدشان کاهش می یابد .تعداد زیادی هم که به ظاهر از افزایش ناچیزی برخوردار خواهند شد . این میزان نمی تواند حتی یک دهم هزینه های سرسام آور ناشی از تورم کمر شکن را پوشش دهد.لذا رقم ۲۴ درصدی مذکور برخلاف واقع است وبهیچ عنوان قابل تعمیم نبوده وصحت ندارد.
۳_کانون سراسری بدون وقفه کماکان پیگیر مطالبه تعدیل سال ۹۷ می باشد که حق قانونی جایگاهداران است. وچشم پوشی از آنرا به منزله مشارکت در تضییع وپایمال نمودن حقوق قانونی وشرعی این صنف زحمتکش تلقی مینماید. بدیهی است تعدیل سال ۹۷٫ مجزا از چگونگی پرداخت وافزایش ۹۸ بوده و د’ینی است بر ذمه ی شرکت پخش ودولت محترم وپرداخت فوری وبلادرنگ آن. ازطریق تأمین اعتبارات ویا فرآورده ی معوض خواست اصلی ومطالبه ی اول جایگاهداران است.
ضمنا” حضور. هیئت مدیره کانون وتعدادی از انجمنها استانی در جلسه ی مورخه ی۹۷/۱۲/۲۷ اندیشه ونک به دعوت شرکت پخش. به معنی تأیید ارقام منظور شده برای ۹۸ ویا صرف نظر از تعدیل۹۷ نبوده وکانون سراسری همچنان به مواضع خود مبتنی برتصمیمات ومصوبات هیئت مدیره پایبند واستوار میباشد.
شایان ذکر است. در این جلسه اعضای هیئت مدیره ونمایندگان محترم سایر تشکلهای مرتبط هم حضور داشتند که اعلام رسمی مواضع آنها از مقتضیات وضروریات حال حاضر ومحقق ساختن( شعار) همسوئی ویکپارچگی در بیان خواستها ومطالبات صنف در( عمل) بوده و می تواندالگوئی زیبنده وسرمشقی مؤثر وبه یاد ماندنی برای تحکیم اتحاد وانسجام جامعه جایگاهداران باشد .

عزیزان همراه:
استحضار دارید در این شرائط سخت وناگوار.معدودی ناآگاه وفرصت طلب از گرد راه رسیده . تحریک شده ازجانب ورشکستگان صنفی واخلاقی که مقبولیت ووجاهت خودرا از دست رفته می بینند. با توسل به شیوه های ناجوانمردانه ودروغ پردازی و شایعات کذب وبی اساس. به گمان خود قصد برهم زدن اتحاد انجمنهای استانی با محوریت کانون سراسری را دارند.
لذا بمنظورخنثی نمودن رفتارهای منافقانه وحرکات مذبوهانه این افراد لازم وضروری است. بیش از پیش هوشیار بوده. به شایعه پراکنی های دروغ ناشی از ضعف ودرماندگی آنها توجه نکرده.وهمچون گذشته همگام وهمراه در مسیر استیلای حقوقمان گام برداریم.
تردیدی نیست کوته بینان وتنگ نظران مغرض ومغفل در این صنف زحمتکش وتلاشگر جایگاهی ندارند وبا روشن شدن واقعیات. خفت وشرمساری از آن آنها خواهد بود
والسلام.
بهروز وسربلند باشید
روابط عمومی کانون ۹۸/۱/۱۴