دیدارنماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی با مدیر عامل شرکت اب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
دیدارنماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی با مدیر عامل شرکت اب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-در دیدار نماینده مردم شریف شبستر در مجلس شورای اسلامی و مدیر عامل آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی ، مسائل و مشکلات مربوط به منطقه شبستر و شهر های  تابعه در خصوص آب  مورد بررسی قرار گرفت.

آرمان تبریز-در دیدار نماینده مردم شریف شبستر در مجلس شورای اسلامی و مدیر عامل آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی ، مسائل و مشکلات مربوط به منطقه شبستر و شهر های  تابعه در خصوص آب  مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در دیدار دکتر راستی نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی با مهندس ایمانلومدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی طی گزارشی در خصوص مشکلات تامین آب شبستر گفت : شهر شبستر با حدود ۴۵۰۰۰ فقره مشترک آب شهری و ۲۵۰۰۰ فقره مشترک آب روستایی و با تحت پوشش قرار دادن ۱۱ شهر و ۵۵ روستا در سطح استان در حال حاضر به لحاظ تامین آب پایدار از نظر کمی و کیفی در شهرها در وضعیت سربه سر بوده ولی در برخی از روستاها با کمبود و افت فشار آب مواجه هستیم و در فصل پیک مصرف تابستان امسال در برخی از روزها به لحاظ تولید و مصرف در موازنه منفی قرار گرفتیم.
وی اضافه کرد : علیرغم اقدامات و سیاست های این شرکت جهت تامین آب اضطراری در کوتاه مدت در شهر شبستر و شهرها و روستاهای تابعه ، ضروری بنظر می رسد طرح درازمدت آبرسانی بمنظور تامین آب پایدار در منطقه از رودخانه ارس برای تامین آب شرب و کشاورزی با شتاب بیشتری توسط شرکت آب منطقه ای استان پیگیری گردد.
در این جلسه دکتر راستی نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر و تشکر از مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان طرح ها و پیشنهادهای شرکت آبفای استان در خصوص تامین آب شرب منطقه شبستر را منطقی ارزیابی نمود.