تفاهم نامه ساخت واحد مسکونی برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران آذربایجانشرقی
تفاهم نامه ساخت واحد مسکونی برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران آذربایجانشرقی
آرمان تبریز-مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانشرقی گفت: برای خانواده‌های کارکنان، کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی استان واحد مسکونی ارزان قیمت ساخته می‌شود.

آرمان تبریز-مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانشرقی گفت: برای خانواده‌های کارکنان، کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی استان واحد مسکونی ارزان قیمت ساخته می‌شود.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، ابوالقاسم سلطانی، افزود: این کار در قالب امضای تفاهم‌نامه همکاری بین این اداره کل و اداره کل تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی استان انجام می شود .

وی اظهار داشت: این تفاهم نامه با هدف کمک به رفع بخشی از مشکل تامین مسکن خانواده های این اقشار و کارکنان فاقد مسکن اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان امضا شد .

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانشرقی گفت: در قالب این تفاهم نامه واحد مسکونی مناسب ارزان قیمت و مقرون به صرفه به صورت ملکی و استیجاری در شهرهای هدف سطح استان برای تامین مسکن خانواده های کارگری، بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی فاقد مسکن و کارکنان واجد شرایط تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی و سازمان های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان در راستای اجرای طرح اقدام ملی مسکن ساخته می شود .

سلطانی، با بیان اینکه مدت اجرای این تفاهم نامه ۳ سال و قابل تمدید است، ادامه داد: به منظور راهبری موضوع این تفاهم نامه و ایجاد زمینه اجرای مفاد توافق شده در آن، کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان ادارات کل راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود .

وی یادآوری کرد: در این تفاهم نامه طرفین تعهداتی را متعهد شده اند که باید به آن ها عمل کنند.