هبه ۳۰۰۰ میلیاردی زنوزی به تراکتور
هبه ۳۰۰۰ میلیاردی زنوزی به تراکتور
🔸آرمان تبریز-محمدرضا زنوزی مطلق چهره اقتصادی نام آشنای تبریزی که در اجابت خواسته قریب به اتفاق فوتبال دوستان آذربایجان باشگاه تراکتور را با همه بدهی ها و مشکلاتش خریداری کرد، همواره از روز نخست مالکیت این باشگاه پرطرفدار بر این باور بوده که مالک اصلی تراکتور، هواداران هستند و پس از دو سال تلاش برای تقویت آن درصدد است تا با یک طرح اقتصادی باشگاه را به قول خودش به مالکان اصلی اش واگذار کند.

🔸آرمان تبریز-محمدرضا زنوزی مطلق چهره اقتصادی نام آشنای تبریزی که در اجابت خواسته قریب به اتفاق فوتبال دوستان آذربایجان باشگاه تراکتور را با همه بدهی ها و مشکلاتش خریداری کرد، همواره از روز نخست مالکیت این باشگاه پرطرفدار بر این باور بوده که مالک اصلی تراکتور، هواداران هستند و پس از دو سال تلاش برای تقویت آن درصدد است تا با یک طرح اقتصادی باشگاه را به قول خودش به مالکان اصلی اش واگذار کند.

🔸طرح اقتصادی زنوزی به قدری کاربردی و جذاب بود که وزارت ورزش هم که تا پیش از این بر واگذاری بلوکی پرسپولیس و استقلال تاکید داشت به یک باره تغییر موضع داده و با کپی برداری از تراکتور در تلاش است تا این دو تیم دولتی را در بورس به مردم واگذار کند.

🔸اما آنچه در این میان بسیار حایز اهمیت است هبه سه هزار میلیارد تومانی زنوزی به تراکتور می باشد که از واگذاری ۱۰ درصد چند هلدینگ خود به باشگاه محقق شده است.

🔸زنوزی که بارها بر مسائل باشگاه داری در کشور تاکید کرده بود، این بار با طرح اقتصادی خود نوید روزهای خوشی برای باشگاه تراکتور میدهد.