اجرای طرح ارزیابی عملکرد بودجه‌ای مناطق ۱۰گانه شهرداری تبریز
اجرای طرح ارزیابی عملکرد بودجه‌ای مناطق ۱۰گانه شهرداری تبریز
  آرمان تبریز-معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز از اجرای طرح ارزیابی عملکرد بودجه ای مناطق دهگانه شهرداری تبریز خبر داد.

آرمان تبریز-معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز از اجرای طرح ارزیابی عملکرد بودجه ای مناطق دهگانه شهرداری تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،مرتضی موحدنیا در حاشیه اولین جلسه اجرای طرح ارزیابی عملکرد بودجه ای مناطق دهگانه که با حضور شهردار تبریز و معاونین وی تشکیل شد، به تشریح ابعاد مختلف این طرح پرداخت و گفت: به طور سالانه عملکرد شهرداری های مناطق تبریز بر اساس بودجه مصوب مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی افزود: اولین جلسه ارزیابی ها برای بررسی فعالیت های مناطق بر اساس بودجه مصوب سال ۹۹ با حضور و پیگیری های مستقیم شهردار تبریز برگزار شد و در این جلسه عملکرد بودجه ای شهرداری منطقه یک تبریز طی ۵ ماه نخست سال جاری  مورد ارزیابی قرار گرفت.

موحدنیا با اشاره به اعمال تغییرات اساسی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در نحوه تدوین بودجه برای سال ۹۹ اظهار داشت: بر همین اساس معاونت برنامه ریزی برای اجرای طرح ارزیابی خود وارد فاز جدیدی شده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین تغییرات اساسی در تدوین بودجه امسال محله محور بودن آن است و به عبارتی دیگر در بودجه سال ۹۹ باید دقیقا مشخص می شد چه نوع پروژه عمرانی و در کجا اجرا شود که این ویژگی در بودجه مصوب سال های قبل وجود نداشت.

موحد نیا ادامه داد: در همین راستا حساسیت ویژه ای برای ارزیابی عملکرد شهرداری های مناطق و جود دارد و همگام با مناطق دهگانه قصد داریم تا پایان سال صد در صد بودجه مصوب سال ۹۹ محقق شود.

وی تصریح کرد: بر اساس آمار ارائه شده در اولین جلسه ارزیابی ها، شهرداری منطقه یک توانسته است ۱۰۰ درصد در آمد پیش بینی شده برای ۵ ماهه اول سال را محقق کند.

موحد نیا متذکر شد: عملکرد عمرانی شهرداری منطقه یک نیز بر اساس اطلاعات سامانه ارزیابی و کنترل عملکرد شهرداری تبریز(ساجا) مورد بررسی قرار گرفت و از طرف شهردار تبریز نیز دستورات لازم جهت تلاش و جدیت در تحقق بودجه عمرانی و نیز رفع موانع و مشکلات اجرایی برخی از پروژه ها صادر شد.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز اعلام کرد: این جلسات بصورت مستمر برای سایر مناطق، به منظور شفاف سازی و دریافت گزارش عملکرد در راستای اطلاع رسانی پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی، تشکیل و عملکرد آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.