افتتاح شعب ۳۵ و ۳۶ دادگاه تجدید نظر آذربایجان شرقی توسط رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی
افتتاح شعب ۳۵ و ۳۶ دادگاه تجدید نظر آذربایجان شرقی توسط رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی
آرمان تبریز-شعب 35 و 36 دادگاه های تجدید نظر استان آذربایجان شرقی با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی افتتاح شد.

آرمان تبریز-شعب ۳۵ و ۳۶ دادگاه های تجدید نظر استان آذربایجان شرقی با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در راستای طرح های تحولی قوه قضائیه و تحقق دستورالعمل های رئیس قوه قضائیه در تکریم ارباب رجوع و تسریع در روند رسیدگی به پرونده های ورودی به دادگاه های تجدید نظر، شعب ۳۵ و ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان با حضور موسی خلیل اللهی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی و حجت الاسلام باقرزاده معاون قضایی و سرپرست دادگاه های تجدید نظر استان افتتاح شد. بنا بر این امر تعداد شعب دادگاه های تجدید نظر استان آذربایجان شرقی از ۳۴ شعبه به ۳۶ شعبه افزایش یافت.