انجام کلیه‌ی استعلامات دهیاری‌ها از طریق سامانه‌ی شجر (شبکه‌ی جامع روستایی)
انجام کلیه‌ی استعلامات دهیاری‌ها از طریق سامانه‌ی شجر (شبکه‌ی جامع روستایی)
آرمان تبریز-کلیه‌ی استعلامات و مکاتبات دهیاری‌ها از طریق سامانه‌ی شجر (شبکه‌ی جامع روستایی) انجام می‌شود.

آرمان تبریز-کلیه‌ی استعلامات و مکاتبات دهیاری‌ها از طریق سامانه‌ی شجر (شبکه‌ی جامع روستایی) انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار ما درتبریز، کلیه‌ی مراحل استعلامات و مکاتبات دهیاری‌ها شامل ایجاد نامه، ثبت شماره، ثبت تاریخ نامه، سوابق و سایر موارد مهم، از طریق سامانه‌ی شجر انجام می‌شود.

این گزارش حاکی است با راه‌اندازی این سامانه، مکاتبات و پاسخ به استعلامات دهیاری‌های تابعه صرفا در قالب نامه و فرم اختصاصی سامانه‌ی شجر و با دارا بودن شماره‌ی نامه‌ی چاپی و تاریخ چاپی دارای اعتبار است و هرگونه نامه‌ی ارسالی از دهیاری‌ها خارج از این چارچوب ابلاغی شامل متن نامه، شماره و تاریخ‌زنی دستی فاقد ارزش اداری بوده و اقدام خلاف محسوب می‌گردد.

گقتنی است؛ پیش از این، دهیاران به صورت دستی اقدام به پاسخ به استعلامات می‌کردند ولی با راه‌اندازی سامانه‌ی شجر، این استعلامات، شکلی رسمی و سیستماتیک به خود گرفته و ضوابط آن مشخص شده است.

لازم به ذکر است واگذاری انشعاب‌ در داخل حریم روستاها مستلزم استعلام است و به منظور پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، شبکه‌ی جامع روستایی راه‌اندازی شده و تمامی درخواست‌های انشعاب در آن سامانه ثبت می‌شود.