عزاداری محرم امسال، بدون هیچ حادثه‌ی برقی سپری شد
عزاداری محرم امسال، بدون هیچ حادثه‌ی برقی سپری شد
آرمان تبریز-درر سایه‌ی اخطارها و آموزش‌های داده شده و همکاری صمیمانه‌ی مسئولان حسینیه‌ها و هیئت‌ها، هیچگونه حادثه‌ی ناگوار در رابطه با ایمنی برق رخ نداد و ایام عزاداری سیدالشهدا در ایمنی کامل برگزار شد.

آرمان تبریز-درر سایه‌ی اخطارها و آموزش‌های داده شده و همکاری صمیمانه‌ی مسئولان حسینیه‌ها و هیئت‌ها، هیچگونه حادثه‌ی ناگوار در رابطه با ایمنی برق رخ نداد و ایام عزاداری سیدالشهدا در ایمنی کامل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما از آذربایجانشرقی؛ در طول برگزاری مراسم عزاداری ایام عاشورا، در رابطه با ضوابط ایمنی، ۸۰ فقره اخطار به حسینیه‌ها و هیئات عزاداری توسط امور برق تابعه‌ی شرکت توزیع نیروی برق تبریز صادر شد.

همزمان با عزاداری ایام محرم و در راستای حفظ ایمنی، از حسینیه‌ها و هیئات عزاداری توسط همکاران شرکت توزیع نیروی برق تبریز بازدید به‌عمل آمد و درخصوص آن دسته از بنرها و داربست‌هایی که در حریم شبکه قرار گرفته بودند و خطر برق‌گرفتگی وجود داشت اخطارهای لازم صادر و در رابطه با رعایت ضوابط ایمنی به مسئولان هیئت‌ها و حسینیه‌ها آموزش‌های مقتضی داده شد.

در این راستا؛ ۳۰ اخطار توسط امور برق روشنایی، ۳۵ اخطار توسط امور برق گلستان، ۲ اخطار توسط امور برق ائل‌گلی، ۴ اخطار توسط امور برق ستارخان، ۸ اخطار توسط امور برق قراملک و یک اخطار توسط امور برق خسروشاه صادر شد.