با اتمام پروژه های افتتاحی در هفته دولت، ضریب بهره مندی روستایی از مرز ۹۷/۱۵درصد گذشت
با اتمام پروژه های افتتاحی در هفته دولت، ضریب بهره مندی روستایی از مرز ۹۷/۱۵درصد گذشت
با اتمام پروژه های افتتاحی در هفته دولت، ضریب بهره مندی روستایی از مرز 97/15درصد گذشت
آرمان تبریز-با اتمام هفته دولت سال ۹۹ و افتتاح چندین پروژه مهم گازرسانی در آذربایجانشرقی، ضریب بهره مندی خانوار روستایی به ۹۷/۱۵ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار ما، مدیرعامل این شرکت در توضیح این خبر گفت: هم زمان با هفته دولت سال جاری، ۸۶ روستا به شمار روستاهای بهره مند استان افزوده شده و با تأمین گاز ۲۳۹۲ خانوار جدید روستایی، تعداد خانوارهای روستایی بهره مند از گاز به ۳۲۲۸۷۶ خانوار افزایش یافته است.

سیّدرضا رهنمای توحیدی افزود: در طول خدمت دولت تدبیر و امید، ۱۱۳۳روستا با ۷۱۴۱۷ خانوار گازدار گردیده است.

وی تصریح کرد: امسال پروژه های بخش روستایی و پویش سبز گازرسانی در استان، با شتاب چشمگیری پیگیری و اجرا خواهد شد.

توحیدی درخصوص سایر پروژه های اجرایی شرکت گاز ادامه داد: تأمین گاز زیرساخت های صنعتی و تولیدی، افزایش ظرفیت ایستگاه های گازرسانی در راستای حفظ پایداری جریان گاز مصرفی و مقاوم سازی شبکه های گاز از سایر پروژه های مهم اجرایی همزمان با تأمین جریان گاز بخش های خانگی می باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان خاطرنشان کرد: این شرکت با شعار خدمت رسانی صادقانه و با تبیین مسؤولیت های اجتماعی خود در راستای ارتقای کمّی و کیفی خدمات ارائه شده تلاش می نماید و امید است مجموعه این تلاش ها رضایت ذینفعان شرکت را به همراه داشته باشد.