استفاده ازدوربین‌های نظارت ترافیکی برای جلوگیری از سد معبر خودرویی
استفاده ازدوربین‌های نظارت ترافیکی برای جلوگیری از سد معبر خودرویی
آرمان تبریر-معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار تبریز گفت: با استقرار کارشناسان جلوگیری از سد معبر معاونت خدمات شهری و اجرایی شهر تبریز در مرکز کنترل ترافیک سازمان حمل و نقل و ترافیک تبریز، از سد معبر خودرویی در معابر تبریز جلوگیری می شود.

آرمان تبریر-معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار تبریز گفت: با استقرار کارشناسان جلوگیری ازسد معبر معاونت خدمات شهری و اجرایی شهر تبریز در مرکز کنترل ترافیک سازمان حمل و نقل و ترافیک تبریز، از سد معبر خودرویی در معابر تبریز جلوگیری می شود.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛محمدرضا قربانیان تبریزی در این خصوص افزود: با هماهنگی های صورت گرفته بین معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز با معاونت حمل و نقل و ترافیک و سازمان ترافیک کارشناسان جلوگیری از سد معبر با استقرار در محل کنترل ترافیک، تخلفات سد معبر خودروها و وانت بارها را رصد می کنند.

وی با اشاره به اینکه در راستای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان نیروهای خدمات شهری به صورت روزانه و مستمر از سد معبر خودرویی و مغازه ای جلوگیری می کنند افزود: سد معبر خودرویی و توقف وانت بارها در معابر، گذرگاهها، پیاده روها و میادین تخلف محسوب می شود و علاوه بر جلوگیری نیروهای خدمات شهری  از سد معبر این خودروها، پلیس راهور نیز اقدام به اعمال قانون در خصوص این خودروها می نماید.

معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار تبریز در پایان گفت: در صورت مشاهده توقف وانت بارها درحریم تقاطع ومیادین، توقف بصورت دوبله در طول خیابانها، توقف در داخل پیاده روها، توقف به صورت عمودی یا غیره، بلافاصله واحد های گشتی به آن منطقه هدایت میشوند و با همراهی پلیس راهور و نیروی انتظامی نسبت به اعمال قانون اقدام می شود.