مشترکین برق تبریز طی سال ۹۸ از یک میلیون عبور کرد / ۱۴۴ روستا برق‌دار هستند  رشد ۷۵/۳ درصدی مشترکین برق تبریز
مشترکین برق تبریز طی سال ۹۸ از یک میلیون عبور کرد / ۱۴۴ روستا برق‌دار هستند  رشد ۷۵/۳ درصدی مشترکین برق تبریز
آرمان تبریز- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با بیان اینکه بیش از 2 میلیون نفر در حوزه‌ی کاری این شرکت زندگی می‌کنند، گفت: برق تبریز دارای یک میلیون و 12 هزار و 730 مشترک شهری و روستایی است.

آرمان تبریز- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با بیان اینکه بیش از ۲ میلیون نفر در حوزه‌ی کاری این شرکت زندگی می‌کنند، گفت: برق تبریز دارای یک میلیون و ۱۲ هزار و ۷۳۰ مشترک شهری و روستایی است.

به گزارش خبرنگار ما از آذربایجانشرقی؛ ​عادل کاظمی با بیان مطلب فوق گفت: شرکت توزیع نیروی برق تبریز در گستره‌ی ۴۷۷۰ کیلومتر مربع در سه شهرستان تبریز، اسکو و آذرشهر و ۹ شهر مشغول خدمات‌رسانی است.

وی تعداد کل روستاهای برق‌دار شرکت را ۱۴۴ روستا دانست و افزود: هم‌اکنون در حوزه‌ی کاری برق تبریز، ۶۹۲۹ دستگاه ترانسفورماتور هوایی و زمینی با ظرفیت ۲۰۲۹ مگاولت آمپر در حال بهره‌برداری هستند و کل خطوط فشار متوسط و ضعیف برق تبریز نیز ۹۴۴۴ کیلومتر است.

وی یادآور شد: ۲۴۱ فیدر فشار متوسط و ۲۸ پست فوق توزیع با ظرفیت ۱۸۲۰ مگاولت آمپر در امر توزیع نیروی برق در حوزه‌ی شرکت به‌کار گرفته شده‌اند.

رشد ۷۵/۳ در صدی مشترکین برق تبریز طی ۷ سال گذشته

کاظمی از وجود یک میلیون و ۱۲ هزار و ۷۳۰ مشترک در برق تبریز خبر داد و گفت: طی سال ۹۸، تعداد ۲۲هزار و ۶۶۷ مشترک جدید به برق تبریز اضافه شده‌اند که حاکی از رشد ۲۹/۲ درصدی طی سال گذشته است. وی افزود: در هفت سال گذشته، میانگین رشد تعداد مشترکین، ۷۵/۳ درصد بوده است.

وی تصریح کرد: ۲/۷۷ درصد مشترکان برق تبریز را بخش خانگی، ۵۹/۵ درصد را بخش عمومی، ۰۲/۱ درصد را بخش صنعتی، ۲۸/۰ درصد را بخش کشاورزی، ۲۱/۰ درصد را روشنایی معابر و ۷۱/۱۵ درصد را سایر مصارف تشکیل می‌دهند.

رشد ۵ درصدی میزان مصرف مشترکین برق تبریز طی ۷ سال گذشته

کاظمی همچنین از متوسط رشد ۵ درصدی مصرف مشترکین شهری و روستایی برق تبریز طی ۷ سال گذشته خبر داد و اضافه کرد: طی سال ۹۸، مصرف برق از رشد ۴۹/۸ درصدی برخوردار بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز در پایان اظهار داشت: بیشترین مصرف برق در حوزه‌ی برق تبریز را بخش صنعتی با ۳۵ درصد تشکیل می‌دهد و پس از آن به ترتیب بخش‌های خانگی با ۳۴ درصد، عمومی و سایر مصارف هر کدام با ۱۱ درصد، کشاورزی با ۷ درصد و روشنایی معابر با ۲ درصد قرار دارند.