دستگیری عوامل پخش آش و آبمیوه مسموم در شهر آبش احمد
دستگیری عوامل پخش آش و آبمیوه مسموم در شهر آبش احمد
آرمان تبریز--رئیس دادگاه عمومی بخش آبش احمد از دستگیری عوامل پخش آش و آبمیوه مسموم در روزهای نخست ماه محرم که منتهی به مسمومیت بسیاری از اهالی شهر آبش احمد شده بود خبر داد.

آرمان تبریز-رئیس دادگاه عمومی بخش آبش احمد از دستگیری عوامل پخش آش و آبمیوه مسموم در روزهای نخست ماه محرم که منتهی به مسمومیت بسیاری از اهالی شهر آبش احمد شده بود خبر داد.

به گزارشخبرنگار ما در تبریز؛ حسین وطن خواه با اعلام این خبر گفت: دو نفر شخص ناشناس که با خودرو سواری در سطح شهر آبش احمد اقدام به پخش آش و آبمیوه مسموم نموده و موجب مسمومیت شمار زیادی از اهالی شهر از جمله زنان و کودکان و بستری شدن یازده نفر از آن ها در بیمارستان شهرستان اهر شده بودند تحت تعقیب قرار گرفته و دستگیر و با صدور قرار کیفری متناسب به زندان اهر اعزام شدند.