پدر فاطمه برحی هم با تصور خیانتکار بودن دخترش قبل از آن اقدام به خوراندن سم به او کرده بود
پدر فاطمه برحی هم با تصور خیانتکار بودن دخترش قبل از آن اقدام به خوراندن سم به او کرده بود
آرمان تریز-متهم که همسر خود را با تصور خیانت او در آبادان سر بریده بود، با اعلام رضایت اولیای دم از چوبه دار نجات پیدا کرد.

آرمان تریز-متهم که همسر خود را با تصور خیانت او در آبادان سر بریده بود، با اعلام رضایت اولیای دم از چوبه دار نجات پیدا کرد.

۲۵ خرداد امسال مردی جوان با در دست داشتن یک کارد خونین، به کلانتری ۱۱ ولیعصر آبادان مراجعه کرده و به قتل همسر ۱۹ ساله خود به نام فاطمه برحی اعتراف کرد.

متهم در اعترافات خود به ماموران پلیس گفته بود: همسرم که دخترعموی من هم بود، یک روز بعد از عقد از خانه فرار کرد و بعد از یک سال بعد، همراه پدرش او را در شهر مشهد پیدا کردیم و به خانه برگرداندیم. چون به من خیانت کرده بود سر او را بریدم.

پدر فاطمه به او سم خورانده بود؟

همسر فاطمه برحی با تصور اینکه او خیانت کرده است، نقشه قتل او را کشید. اما گفته می‌شد که پدر فاطمه برحی هم با تصور خیانتکار بودن دخترش قبل از آن اقدام به خوراندن سم به او کرده بوده، ولی فاطمه توسط مادرش نجات پیدا کرده بود.

گفته‌ها حاکی از این بود که خواهر فاطمه با برادر همسر او ازدواج کرده بود و از ازدواج خود ناراضی بود. فاطمه هم از ترس بدرفتاری همسرش اقدام به فرار کرده بوده است.

خانواده فاطمه اعلام رضایت کردند

چند روز قبل اولیای دم فاطمه با مراجعه به دادسرای آبادان، رضایت خود را مکتوب نسبت به قاتل دخترشان اعلام کردند.

به این ترتیب متهم به زودی در دادگاه کیفری به لحاظ جنبه عمومی جرم محاکمه خواهد شد و پس از آن هیئت قضایی در چارچوب اختیارات قانونی می‌توانند متهم را به سه تا ده سال حبس محکوم کنند.

حکمی که قضات دادگاه صادر کنند، بعد از آن باید به تائید قضات دیوانعالی کشور برسد و با توجه به اعلام رضایت اولیای دم، متهم می‌تواند تا قطعی شدن رای و تائید از سوی دیوانعالی کشور، به قید ضمانت وثیقه از زندان شود.

در طول رسیدگی و طی روند قضایی پرونده، متهم می‌تواند آزاد باشد و پس از تائید نهایی و قطعی شدن حکم باید دوران محکومیت خود را در زندان سپری کند.