تکلیف اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ چیست؟
تکلیف اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ چیست؟
آرمان تبریز-دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها گفت: یک رویکرد جریان اصلاحات معتقد به چانه‌زنی و جلب نظر مراجع ذی‌ربط برای تایید صلاحیت‌ها است و رویکرد دیگر معتقد است که اصلاح‌طلبان نباید اصراری برای حضور در قدرت داشته باشند.
آرمان تبریز-دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها گفت: یک رویکرد جریان اصلاحات معتقد به چانه‌زنی و جلب نظر مراجع ذی‌ربط برای تایید صلاحیت‌ها است و رویکرد دیگر معتقد است که اصلاح‌طلبان نباید اصراری برای حضور در قدرت داشته باشند.

محمود صادقی با اشاره به برگزاری جلسات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به صورت مجازی، اظهارکرد: در این جلسات مباحثی درباره شورای عالی سیاستگذاری مطرح شده ،ولی هنوز به جمع بندی نرسیده است.

 وی ادامه داد: شورای سیاستگذاری غیرفعال شده و فعالیت هایش به تعلیق درآمده است. جمع قابل توجهی از اصلاح طلبان معتقدند که باید گزارشی از عملکرد شورای عالی ارائه و استعفاهای اخیر بررسی و تعیین تکلیف شده و درباره ادامه کار این شورا تصمیم گیری شود اما با توجه به اینکه عارف خیلی انگیزه ندارد و جلسات به دلیل کرونا برگزار نمی شود، خوش بین نیستم که این اتفاقات رقم بخورد.

 این فعال سیاسی با بیان اینکه این انتقاد به اصلاح طلبان وارد است که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دچار انفعال شده اند، تصریح کرد: با این حال این شرایط بی سابقه نیست. بعد از انتخابات ۹۶ هم مدتی طول کشید تا دوباره اصلاح طلبان فعال شوند، البته اصولگرایان هم برای انتخابات سال بعدی خیلی فعال نیستند، ولی باید هرچه زودتر شورای سیاستگذاری تعیین تکلیف شده و کارها به لحظه آخر موکول نشود.

 صادقی با اشاره به اینکه مسأله اصلی اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری مسأله تایید صلاحیت هاست، تصریح کرد: برخی اصلاح طلبان معتقد هستند که باید در زمینه بررسی صلاحیت ها با مراجع ذی ربط وارد رایزنی شد و بعضی معتقد هستند این کار بی فایده است، بنابراین دو رویکرد در جریان اصلاحات وجود دارد.رویکرد اول این است که برای چانه زنی تلاش شود و به هر قیمتی نظر مراجع ذی ربط برای تایید صلاحیت ها گرفته شود. رویکرد دوم این است که اصلاح طلبان وقتی موانع جدی وجود دارد، نباید اصراری برای حضور در قدرت داشته باشند و اصلاحات از بطن جامعه را در اولویت قرار دهند. این دو رویکرد البته هنوز خیلی بروز و ظهور نداشته و حامیان هر رویکرد با زبان بی زبانی و ایما و اشاره در حال مطرح کردن نظرات خود هستند.