حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در معاونت غذا ودارو ودانشکده داروسازی بمناسبت روز داروساز
حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در معاونت غذا ودارو ودانشکده داروسازی بمناسبت روز داروساز
آرمان تبریز- بمناسبت فرا رسیدن پنجم شهریورماه ،  زاد روز محمد بن زکریای رازی و روز داروساز، دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در معاونت غذا ودارو ودانشکده داروسازی حضوریافته واین روز را به داروسازان و اعضائ هیئت علمی تبریک عرض  نمودند .
آرمان تبریز- بمناسبت فرا رسیدن پنجم شهریورماه ،  زاد روز محمد بن زکریای رازی و روز داروساز، دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در معاونت غذا ودارو ودانشکده داروسازی حضوریافته واین روز را به داروسازان و اعضائ هیئت علمی تبریک عرض  نمودند .
به گزارش خبرنگار ما در تبریزTگفتنی است درنشست رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با مسئولین دانشکده داروسازی و معاونت غذا ودارو ، دکتر صومی  از تمام تلاشگران عرصه سلامت بخصوص داروسازان تقدیر وتشکر نمود.