گرامیداشت روز کارمنددر ستاد دانشگاه پیام نور آذربایجانشرقی
گرامیداشت روز کارمنددر ستاد دانشگاه پیام نور آذربایجانشرقی
آرمان تبریز-دکتر معصومی رئیس دانشگاه پیام نور استان با حضور در محل اتاق های همکاران ستاد استان ضمن قدردانی از زحمات همکاران ، فرارسیدن هفته دولت و روز کارمند را تبریک گفت.

آرمان تبریز-دکتر معصومی رئیس دانشگاه پیام نور استان با حضور در محل اتاق های همکاران ستاد استان ضمن قدردانی از زحمات همکاران ، فرارسیدن هفته دولت و روز کارمند را تبریک گفت.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،دکتر معصومی با اشاره به توانمندیهای کارکنان دانشگاه پیام نور استان در همه مراکز و واحدها و قدردانی از زحمات تک تک این عزیزان ، گفت : پویایی هر سازمان به واسطه کارمندان با نشاط آن سازمان هست و این امر در مراکز علمی و آموزشی به مراتب بیشتر از سایر سازمانها ضروری به نظر می رشد.
وی با اشاره به اینکه همواره باید خود را خادم ملت بدانیم و درراه تحقق آرمانهای نظام و تنومند شدن درخت انقلاب تلاش نماییم ، گفت : شهیدان رجایی و باهنر نمونه بارز انسانهای صادق و خادم ملت بودند که با سرلوحه قرار دادن شیوه مدیریتی و رفتاری آنها می توانیم در این مرحله حساس کشور را به سلامت به سرمنزل مقصود برسانیم .
رئیس دانشگاه پیام نور استان با اشاره به اینکه آزادی و استقلال امروز کشور را مرهون خون شهداء و بزرگ مردانی همچون رجائی و باهنر هستیم ، گفت : همه دشمنان نظام می دانند که با اهرم فشار و ایجاد ناامیدی در بین مسئولین و جوانان نخواهند توانست اهداف شوم خود را در این کشور پیاده کنند و هراندازه که ایران بزرگ اسلامی رشد و پیشرفت می کند آنها بیشتر هراس می کنندچرا که می دانند جوانان این مرز و بوم تمام قلل رفیع موفقیت و پیشرفت را فتح خواهند کرد .