مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه راه اندازی خطوط پاره خطی مسیرهای شرقی تبریز بزودی اجرایی می گردد
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه راه اندازی خطوط پاره خطی مسیرهای شرقی تبریز بزودی اجرایی می گردد
آرمان تبریز-مهندس ایمان غنی زاده مدیرعامل این شرکت با اعلام این خبر گفت: پیرو مصوبه کمیسیون محترم عمران و حمل و نقل شورای اسلامی کلانشهر تبریز راه اندازی خطوط پاره خطی مسیرهای شرق تبریز بزودی اجرایی می گردد.

آرمان تبریز-مهندس ایمان غنی زاده مدیرعامل این شرکت با اعلام این خبر گفت: پیرو مصوبه کمیسیون محترم عمران و حمل و نقل شورای اسلامی کلانشهر تبریز راه اندازی خطوط پاره خطی مسیرهای شرق تبریز بزودی اجرایی می گردد.
به گزارش  خبرنگار ما در تبریز؛ وی افزود: این امر در راستای اجرای حمل و نقل ترکیبی با هدف کاهش ترافیک هسته مرکزی شهر، کاهش آلودگی هوا، مدیریت زمان و هزینه، کاهش زمان انتظار، اجرای طرح اصلی شبکه اتوبوسرانی همراستا با استانداردهای حمل و نقل ترکیبی و وجود سیستمهای فرادستی مترو و اتوبوسهای تندرو(B.R.T) با استفاده از ناوگان مینی بوسهای جدید اجرایی می گردد.
مهندس غنی زاده در خصوص خطوط و مسیرهای اجرای این طرح گفت: راه اندازی خطوط پاره خطی در فاز اول برای خطوط شرق کلانشهر تبریز در مسیرهای (۱۲۷زعفرانیه)- (۱۲۹میرداماد)- (۱۰۱-۱۶۹رجایی شهر، ایل گلی)-(۱۴۰شهرک پرواز)-(۱۴۲گلشهر، یاغچیان) و ( ۱۳۹-۱۱۰ولیعصر) با استفاده از ناوگان مینی بوس راه اندازی خواهد شد و این امر در فازهای بعدی بتدریج برای سایر مسیرها و خطوط مشمول این طرح نیز اجرایی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه تصریح کرد: مطابق این طرح ضمن کاهش تردد ناوگان خطوط فوق به مرکز شهر، سرویس دهی از مبداء محوطه غربی ایستگاه شماره ۵ مترو(ایستگاه ۲۹بهمن مترو واقع در راهنمایی جنب ورودی جاده ایل گلی )به سمت انتهای مسیر خطوط فوق و بالعکس انجام خواهد شد و مسافرین محترم میتوانند همزمان از امکانات ایستگاه مترو جهت به مراجعه به مرکز شهر و یا غرب تبریز نیز استفاده نمایند.
مهندس غنی زاده در خصوص کرایه سرویس دهی خطوط پاره خطی نیز گفت: مطابق مصوبه، کرایه این خطوط با لحاظ استفاده بعدی از ناوگان مترو و کاهش هزینه نسبت به اتوبوس، در ناوگان مینی بوس برای هر نفر مسافر ۴۵۰۰ ریال تعین گردیده است بطوریکه مسافرین محترم میتوانند بدون دغدغه و با پرداخت کرایه متناسب با مسیر از ناوگان مترو نیز استفاده نمایند.
وی در خاتمه با اشاره به جلسات متعدد و هماهنگی های بین بخشی جهت اجرای موفق راه اندازی خطوط پاره خطی گفت: مطابق مصوبه کمیسیون محترم عمران و حمل و نقل شورای اسلامی کلانشهر تبریز، جلسات متعدد با زیر مجموعه های دخیل در معاونت حمل و نقل و ترافیک، شرکت بهره برداری قطار شهری و اتوبوسرانی جهت اجرای این طرح و هماهنگی زمابندی حرکت مینی بوس ها و مترو، میزان کرایه دریافتی و خدمات دهی منظم و سایر موارد مرتبط صورت گرفته است و امیدواریم با همکاری شهروندان شاهد اجرای موفق این طرح باشیم.