نظارتی که به دخالت می انجامد (یاداشت دوم )
نظارتی که به دخالت می انجامد (یاداشت دوم )
آرمان تبریز-با سلام استاد حمدالله حمیدزاده ،نقد منطقی و بسیار ارزشمند حضرتعالی را که بر خواسته از تلفیق دانش و تجربه بود سه بار به دقت مطالعه کردم  ،واقعیت های جاری را در بحث مدیریت های متحول و متناسب با سیاست های کلان کشور  بیان کردید همه آنچه فرمودید در جمله آخر  به نتیجه رساندید که دغدغه اندیشه اغلب اندیشمندان حوزه آموزش و تربیت می باشد .

آرمان تبریز-با سلام استاد حمدالله حمیدزاده ،نقد منطقی و بسیار ارزشمند حضرتعالی را که بر خواسته از تلفیق دانش و تجربه بود سه بار به دقت مطالعه کردم  ،واقعیت های جاری را در بحث مدیریت های متحول و متناسب با سیاست های کلان کشور  بیان کردید همه آنچه فرمودید در جمله آخر  به نتیجه رساندید که دغدغه اندیشه اغلب اندیشمندان حوزه آموزش و تربیت می باشد .
همه می دانیم که آموزش حاصل سیستم می باشد که اجزای ان به تناسب وزن خود در یک تامل پیچیده  فرایندی اثر گذارند .

به نظر می رسد تفسیر شما از واقعیت تغییر مدیران  نباید برای مدیران  آموزشی کشور  لحاظ شود .

چنین تغییری  در وزارت کشور  که سیاست های کلان را مدیریت می کند صادق است .

آموزش  یک مقوله پیوسته و جاری در جامعه انسانی است نمی تواند متناسب با تغییر جناح ها ،متحول شود .

مثلا تغییر مدیر بیمارستان ،تغییر رئیس شرکت  آب وشرکت برق و اداره پست و مخابرات و آموزش و پرورش  چه نقشی در اعمال سیاست های کلان می تواند داشته باشد؟

طبیعی است که مدیریت  نهادهای خدماتی  باید بر اساس یک پروتکل  فنی داخل سازمانی انجام گیرد .

تجربه و منطق  نشان می دهد که تلاش برای تغییر مدیران خدماتی  جز رانت و سو استفاده نمی تواند باشد .
تغییر رئیس محیط زیست ، رییس منابع طبیعی و اداره کشاورزی فلان بخش در چاه بهار یا اصلاندوز مغان و بندر ترکمن  چه تاثیری در سیاست  جناح غالب دارد ؟

مثال ها را آوردم تا مخاطب را آماده کنم به این واقعیت که خوراک و ابزار و تکنولوژی تربیت و آموزش  جناحی نیست بلکه باید مدون و علمی و پیوسته برای دراز مدت مشخص شده  باشد .

تغییر مدیران با دخالت نمایندگان  و توقف برنامه ها و اعمال سلایق ،غیر فنی و دخالت های غیر سازمانی در آموزش و تربیت  فاجعه است .قسمت زیادی از بحران آموزش و تربیت کشور و میدانداری مدارس طبقاتی و جریان تفکیک فرزندان کشور و انحطاط آموزش با تغییر غیر علمی  بر نامه ها و سلایق اعمالی در آموزش و پرورش وابسته  است.

چرا تجربه ۴۰ سال نظارت با سبک دخالت نمایندگان ودیگر نهادهای خارج سازمانی در آموزش و پرورش را  توجه نمی کنیم؟

مدیران ستادی وزارتی،
از  فشار فضای برون سازمانی دخالت محور  نهراسید، میلیونها معلم شاغل و بازنشسته ،حامی تصمیمات مستقل و فنی شما هستند .
دخالت های خارج از قوا را متوقف کنید مجلس محترم یازدهم جزئیات نظارت نمایندگان در آموزش و پرورش را تعریف کنند تا دقیقا مشخص شود نظارت شما در چه اموری و به چه شکلی ودر چه سطحی خواهد بود؟

این شیوه از نظارت دخالت شده ،انجام مسئولیت  آموزش و پرورش را  مختل و مدیریت آن را بازیچه نمایندگان مجلس کرده است .

به هر شکل ممکن باید این شیوه نظارت متوقف و جزئیات آن توسط خود مجلس تعریف و به شکل قانون در اید ،تا از جریان خان سالاری نمایندگان در تعیین مدیریت رده های مختلف جلوگیری شود

برای رسیدن به این مهم باید مکانیزم لابی گری رای اعتماد وزرا نیز بازنگری شود .

حقیقت این است که فرآیند  رای اعتماد به شکل بده بستان استحاله شده و عملا کارایی مجلس را نیز از ماهیت ذاتی خود محروم کرده است .

آنچه بیان شده نتیجه  ۴۰ سال کار فرهنگی آموزشی و تعامل نزدیک با مجلس و نمایندگان  می باشد که به شهادت  وجدان انسانهای آزاده، فقط و فقط برای توسعه آموزش کشور به جامعه ارائه گردید.

تا زمانیکه این گره در ساختار حاکمیتی رفع نشده ،انتظار اصلاح امور کشور ساده لوحانه است .
،چون پدیده محصول فرآیندهای جاری در سیستم است .

تبریز :۵ شهریور ۹۹

جلیل شمس