دانشگاه جامع علمی کاربردی؛ دانشگاه کارآفرین و شغل محور
دانشگاه جامع علمی کاربردی؛ دانشگاه کارآفرین و شغل محور
آرمان تبریز-دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی در مقاطع کاردانی و کارشناسی و در رشته های کاربردی گروه های صنعت، فرهنگ و هنر، مدیریت و خدمات اجتماعی و کشاورزی از طریق سازمان سنجش دانشجو می پذیرد.

آرمان تبریز-دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی در مقاطع کاردانی و کارشناسی و در رشته های کاربردی گروه های صنعت، فرهنگ و هنر، مدیریت و خدمات اجتماعی و کشاورزی از طریق سازمان سنجش دانشجو می پذیرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ طبق اعلام روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان، در مقطع کاردانی در ۱۴۳ کد رشته محل و در مقطع کارشناسی در ۸۸ کد رشته محل این دانشگاه دانشجو می پذیرد.

متقاضیان جهت ثبت نام به سایت سازمان سنجش و یا به مراکزآموزش علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی مراجعه نمایند.

شروع ثبت نام

مقطع کاردانی: از ۴ شهریور

مقطع کارشناسی: ۱۱ شهریور

با تحصیل در دانشگاه جامع علمی کاربردی به اشتغال و کارآفرینی نزدیک می­شوید.